Småföretagarbloggen
Almedalen

Fler företagare förbättrar politikerveckor

Just nu pågår Politikerveckan Järva för fullt. För att vara första gången arrangörerna verkligen satsat så har konceptet, åtminstone sett från mig på läktaren, varit skapligt lyckat. Samtliga partiledare utom den föräldralediga Ebba Busch-Thor är på plats. Panelerna är namnkunniga. Mediebevakningen är tung – jag kan inte svära på det men jag tror att hela Expressenbussen är där. Det är få premiärer som kan skryta med något liknande.

Men det behövs något mer för att vara en succé. En publik till exempel. Besökarna vittnar om att det har varit fler poliser än åskådare på området. De entusiaster som samlas framför scenen har främst bestått av tillresta partianhängare. Syftet med Politikerveckan Järva är, enligt arrangörerna, att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan.

Då krävs det också att lokalinvånarna lockas dit, annars blir det inte mycket till agendasättande.

Samtidigt i en Facebookgrupp för politiska diskussioner i Hudiksvall föreslås det en liknande vecka för lokalpolitiken i orten. Initiativet kommer från just en lokalinvånare och stödet är stort – politikerna nappar och kommunen tycker att det låter spännande. Det kommer förmodligen inte att locka partiledare eller Expressenbussar, men det behövs inte.  Jag räknar med att Hela Hälsinglands live-team snabbt skulle infinna sig. Förutsättningarna är goda för att det ska bli en god mötesplats.

För sådana behövs det. Det är något som ständigt återkommer i mätningar av företagsklimat, och bland lösningar på hur problem med detsamma kan se ut. Bättre dialog mellan företagare och politiker samt tjänstemän. Där sticker fortfarande Almedalsveckan på Gotland ut. För där blandas företagare, civilsamhälle, akademi, politik i en unik röra. Och intresset verkar knappast vara på väg att falna, i skrivande stund finns det 3800 programpunkter i det officiella programmet. Vem vet hur många inofficiella som finns? Oavsett vad som får i gång dig så finns det möjlighet att fördjupa sig och förkovra sig i det ämnet. Är digitalisering receptet för en blödande cityhandel? kan säkert intressera en och annan. Arbetsmarknaden lider av att allt för många kockar kokar samma soppa några andra. I princip kan en hel vecka fyllas med högnivådiskussioner kring offentlig upphandling, finansiering eller vad det nu kan tänkas vara.

I dag onsdag är Politikerveckan Järvas tema: Tudelningen av arbetsmarknaden. ”Att arbeta leder i bästa fall både till försörjning och personlig tillfredsställelse och utveckling. Att inte ha ett arbete riskerar att leda till utanförskap och cementering av ekonomiska skillnader. Det ekonomiska glappet mellan de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden ökar. Arbetslösheten vid Järvafältet är bland de högsta i landet. Sysselsättningsfrågan är en central framtidsfråga för Sverige, för befolkningen och för Järvaborna. Hur kan vi öka möjligheterna till arbete och vilka konsekvenser får de olika förslagen?”

När framtida politiska veckor runt om i landet planeras ser jag fram emot att det lokala och regionala näringslivet involveras än mer. Ska det byggas bättre förutsättningar för att leva och bo runt om i landet är det nämligen ett måste att företagarna finns på plats. Det är de som skapar jobben – inte partiledarna.*

* I morgon torsdag är temat Näringslivet i förorten och då kommer Hossein Alfek, Ordförande, Tensta Företagarförening att medverka. Det är utmärkt! Men jag vill se fler inslag!