Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Är du rustad för framtidens arbetsmarknad?

Att byta jobb mitt i karriären blir allt viktigare. Och vill du stanna kvar i en bransch eller i ett yrke är förändringsbenägenheten en överlevnadsfaktor. Vem visste t.ex. vad en webbdesigner var i början på 90-talet? Och vem hade trott att de stora mediehusen skulle möta konkurrens av Youtubers?

Mobilitet och förändringsbenägenhet är en framgångsfaktor i arbetslivet. Vi i Sverige vill gärna tro att vi är bra på båda, men faktum är att vi är rätt usla. Vi står oss visserligen står oss gott internationell konkurrens när det gäller att ta till oss ny teknik, men när det gäller mobiliteten är vi desto sämre – vi flyttar ogärna till annan ort för ett jobb, vi pendlar helst inte så långt och det anses fortfarande fint att få guldklocka för lång och trogen tjänst. Vi är faktiskt bland de sämsta i Europa och vi har mycket att lära av våra nordiska grannländer för Island och Danmark ligger nämligen i topp när det gäller mobilitet på arbetsmarknaden.

Jag minns när jag som bokförläggare för snart 20 år sedan skulle ge ut en dansk bok om ledarskap där det fanns flera avsnitt om just rörlighet. Danmarks arbetsmarknad skiljer sig rätt mycket från den svenska. Jag hade flera diskussioner med författaren kring hur formulerade hur man ”sparkade personal” där jag med bestämdhet strök flera avsnitt med hänvisning till det orimliga i upplägget om boken skulle fungera på den svenska bokmarknaden. I Danmark var det enligt författaren helt självklart att man kunde komma hem från jobbet efter en vanlig arbetsdag och glatt säga ”Hej älskling. Idag fick jag sparken.” När jag förklarade att jag inte kände en enda person i min omgivning som blivit uppsagd trodde han inte sina öron. Att det fanns människor som arbetade 30-40 år hos samma arbetsgivare trodde han var en omöjlighet, men det var rätt vanligt i mina föräldrars bekantskapskrets.

Under lågkonjunkturen 2008-2009 påverkades synen på uppsägning i Sverige. Det är numera inte lika ovanligt att någon blir uppsagd och vi har också blivit tvingade att inse att trygghet på arbetsmarknaden är inte längre detsamma som att ”stå längst upp på en LAS-lista”.

Arbetsgivaren kan inte enbart gå på antal anställningsår – de måste också vara säkra på att ha kvar rätt kunskap, utbildning och attityd samt säkerställa att personalen är förändringsbenägen – och det är inte för att vara taskiga som svenska företag ställer krav på sina medarbetare. Det är för att klara konkurrensen.

Sveriges arbetsgivare finns på en global marknad. Därför är det viktigt att Sverige kan matcha andra länder i olika typer av frågor. Sveriges mobilitet på arbetsmarknaden ligger för närvarande på samma nivå som en rad östeuropeiska länder t.ex. Ungern, Slovenien och Litauen. Det finns även länder som är något sämre och det är länder med ovanligt hög arbetslöshet såsom t.ex. Grekland och Italien.  Det är knappast ett styrkebesked.

Jag tror att Sverige kommer behöva ta flera strategiska beslut kring dessa frågor inom snar framtid. Vi måste nämligen rusta både organisationer och individer för en arbetsmarknad som är föränderlig. Studie- och yrkesvägledning för yrkesverksamma och ökade möjligheter att göra karriärskiften mitt i livet kan vara framgångsrecept, men framförallt måste vi ändra värderingar kring jobb och karriär. Vi måste helt enkelt bli bättre på mobilitet.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.