Småföretagarbloggen
Amelia

Bättre förutsättningar för kvinnor

Jag brukar försöka undvika att diskutera jämställdhet utifrån ett kvinna/man-perspektiv. Jag kan nämligen inte låta bli att tycka att frågan blir för endimensionell. Dessutom är vi alla individer som har olika förutsättningar eller ambitionsnivåer. Men ibland kan jag inte låta bli att djupdyka i frågan och de senaste dagarna har jag gjort det med anledning av AlphaCE:s samarbete med tidningen Amelia.

Det finns väldigt mycket att säga om kvinnors situation på arbetsmarknaden såsom att;

  • Kvinnor har högre sjukskrivningstal än män, att de tar ut större del av föräldraledigheten och är hemma för vård av sjukt barn (vabbar) i större utsträckning
  • Män startar större företag i större uträckning, har lättare att hitta riskkapital och att de tjänar mer pengar
  • Kvinnor tjänar sämre. Trots att de har högre utbildning så tjänar de endast 71% av männens lön, vilket delvis beror på att fler arbetar deltid. Men även när man räknar om lönen till heltid så tjänar en kvinna endast 87 procent.

Det verkar helt enkelt enklare att vara man. Och jag måste erkänna att kvinnor faktiskt borde ha bättre position på arbetsmarknaden…

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Det är särskilt tydligt i åldrarna 25–34 år där mer än hälften av kvinnorna har läst vidare efter gymnasiet och mer än en tredjedel (36%) av kvinnorna är högutbildade (mer än 3 år på högskola). Bland männen är det färre än en fjärdedel (23%) av männen som är högutbildade.

Trenden verkar hålla i sig. Det är betydligt fler kvinnor som pluggar vidare än män. Just nu är det ungefär 50 procent fler kvinnor som är registrerade vid svenska universitet och högskolor jämfört med män, något som sedan visar sig i statistiken över andelen högutbildade. Under läsåret 2015/16 var 403 000 studenter registrerade i grundutbildningen, av dem var 243 000 kvinnor och 160 000 män.

Under våren kommer jag att vara expert i Amelias satsning Jobbliv. Jag ser fram emot att få hjälpa deras läsare i deras jobbfunderingar – för här behövs krafttag. Jag är övertygad om att många kvinnor har goda att öka sin lön, sina karriärmöjligheter och få bättre balans i livet.

Nu måste vi hjälpas åt att bryta trenden. Samarbetet med Amelia är ett sätt. AlphaCE:s https://www.workprogram.se/ är ett annat sätt. Jag kommer också försöka lyfta frågor här på bloggen. Med andra ord – fortsättning följer…

 

 

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.