Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

DUA:s framgångsrecept

Idag har jag varit på DUA-Dagen som arrangerades av Delegationen för unga och nyanlända till arbete som ska främja statlig och kommunal samverkan för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. När delegationen fick sitt uppdrag 2014 var ungdomsarbetslösheten i Sverige cirka 20 procent, efter flyktingkrisen fick delegationen även tilläggsuppdraget att fokusera på nyanlända.

Årets DUA-dag fokuserade på nyanlända, eftersom ungdomsarbetslösheten numera är nästan obefintlig då den blomstrande högkonjunkturen har skapat förutsättningar för ungdomar att lättare komma in på arbetsmarknaden. Dagens inleddes med att presentera två olika exempel på ”lokala jobbspår” som blivit DUA:s kännetecken, ett lärlingsupplägg där arbetsgivaren tar stort ansvar för en skräddarsydd rekryteringsutbildning som ska leda till jobb.

Så lyckas matchningen

Receptet för framgång i jobbmatchningen är ingen mirakelmedicin. De framgångsrika ”jobbspåren” innehåller precis de ingredienser som alla duktiga matchnings- och utbildningsaktörer har anammat såsom:

1. Bra arbetsgivare, som vill och kan engagera sig i processen. Det är viktigt att arbetsgivarna har realistiska förväntningar på både vilka kandidater som finns att tillgå samt vad som går att åstadkomma med en utbildningsinsats.
2. Bra urval där även arbetsgivarna får vara delaktiga i rekryteringsprocessen.
3. Bra kartläggning av de arbetssökande där man tydligt identifierar tidigare erfarenheter, kompetenser, förutsättningar och ambitionsnivå. Det är också viktigt att kartlägga eventuella hinder och utmaningar som t.ex. kulturskillnader eller språkkunskaper. Ibland kan det också finnas andra faktorer som påverkar som psykisk ohälsa eller läs- och skrivsvårigheter. Det påverkar förstås utbildningsinsatsen
4. Varva praktiska och teoretiska moment. Upplägget ska vara så verklighetsnära som möjligt. I synnerhet för dem som har dåliga skolerfarenheter är det viktigt att det finns en koppling till verkligheten och det tilltänkta jobbet
5. Fokus på jobb och effekt. Ett utbildningsintyg kan också vara ett slutresultat, men för de allra flesta är en anställning det som smäller högst.

För att lyckas krävs dessutom ett nära samarbete mellan olika samhällsaktörer, inte minst om man arbetar med nyanlända. Någon behöver kombinera sin insats med SFI och någon annan kan behöva träffa sin kurator regelbundet på grund av posttraumatisk stress som påverkar inlärningsförmågan.

Samverkan dagens ledord

Just samverkan var ett centralt ledord hela DUA-dagen. Å ena sidan kan jag förstå att det är komplicerat för olika myndigheter att samverka – då olika typer av verksamheter har olika uppdrag. Å andra sidan kan jag tycka att det är bedrövligt att man ska behöva upplysa (eller till och med tillsätta en delegation) för att påvisa olika samhällsaktörer om att de ska samverka.

Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar sa vid flera tillfällen under förmiddagen ”Det borde vara en självklarhet att vi ska samverka”. Och jag kan inte annat än att hålla med henne. Den arbetssökande och arbetsgivaren måste vara  i centrum. Har man ett fokus på jobbresultat och vågar mäta det, då brukar det där med samverkan lösa sig av sig själv 🙂

DUA:s framgång

DUA:s ordförande Lil Ljungberg Lönnberg har haft ett inkluderande och ödmjukt förhållningssätt till både arbetsmarknadspolitiken och alla aktörer som är berörda. Hon har också en lång erfarenhet från området. Det tror jag har varit en stor framgångsfaktor i DUA:s arbete som ska slutredovisas i februari 2021.

Arbetsmarknadspolitik i förändring

Arbetsförmedlingen är just nu inne i sin ”förändringsresa”, Arbetsmarknadsutredningen ska redovisa sin slutrapport i januari 2019 och Alliansen gick till val på att reformera Arbetsförmedlingen. Lägg därtill alla kommunala initiativ, ESF-projekt och alla andra projekt som pågår över hela landet. Ja, även för den invigde är det en ogenomtränglig materia där förändringens vindar tycks blåsa både lokalt och nationellt. Snart lär vi dessutom ha en lågkonjunktur att brottas med, så det är nog klokt för en kommande regering att försöka knyta ihop alla lösa trådar så snart det är möjligt.

Morgondagens arbetsmarknadspolitik måste gå att utvärdera och mäta, något som IFAU:s Anders Forslund indirekt kritiserade då han påvisade hur svårt det varit att samla in data om vad som sker i kommunerna. Morgondagens arbetsmarknadspolitik måste också bli mer överskådlig. Den här floran är varken rimlig eller kostnadseffektiv. 

Jag hoppas att framgångsreceptet inte försvinner in i politiska låsningar eller ideologiska resonemang. Sverige förtjänar en bra arbetsmarknadspolitik. Och precis som DUA visade idag behöver det inte vara så komplicerat. Framgångsreceptet finns redan.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.