Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Ett viktigt beslut för företagens kompetensförsörjning

Igår fattade riksdagen ett viktigt beslut. Ett beslut som stärker företagares möjligheter att få tag på rätt kompetens. Ett beslut som säkerställer att expansionen av Yrkeshögskolan kan genomföras som planerat.

Fram tills igår har just genomförandet av denna planerade expansion varit osäker. Som representant i Myndigheten för Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har jag följt utvecklingen noggrant. Det har länge funnits beslut om att Myndigheten för Yrkeshögskolan ska få ökade anslag för att kunna expandera. En expansion som spelar en stor och viktig roll för företagens kompetensförsörjning, då möjligheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för företagens tillväxt.

Osäkerhet till följd av det politiska läget

Det rådde ovisshet om denna utvidgning skulle kunna genomföras till följd av det politiskt osäkra läget. I regeringens övergångsbudget fanns inte den planerade expansionen med, utan nivåerna låg kvar på samma nivå som 2018. Det hade i praktiken inneburit att myndigheten inte kunnat bevilja några nya utbildningsplatser under 2019. Stora negativa konsekvenser för både individer och för företagens kompetensförsörjning med andra ord.

Omtyckt utbildningsmodell med goda resultat

Yrkeshögskolan är en utbildningsmodell som är omtyckt och ger goda resultat – både för arbetsgivare och individer. Båda parter uppger en hög nivå av nöjdhet, den nära kopplingen mellan utbildningen och arbetsgivare säkerställer att företagens kompetensbehov möts. 9 av 10 av de individer som gått en Yh-utbildning får relevant jobb kort efter avslutad utbildning.

Onsdagens beslut i kammaren innebär att expansionen kan genomföras som planerat och finansieringen för utbildningsplatserna för 2019-2021 är säkrad. Något att fira när det nya året närmar sig!

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.