Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Färre distansutbildningar ger sämre konkurrenskraft

Möjligheterna till kompetensutveckling försämras när distansutbildningarna blir färre.

Sedan 2010 har var fjärde distanskurs försvunnit från svenska universitet och högskolor. Det visar en sammanställning av siffror från Universitets- och Högskolerådet som gjorts av fackförbundet Unionen. På KTH har nio av tio distansutbildningar plockats bort.

Detta är en utveckling som går stick i stäv mot utvecklingen av behovet på arbetsmarknaden.

Enligt Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, beror minskningen av distansutbildningar på hur finansieringen av universiteten och högskolorna ser ut och att denna typ av distanskurser inte lönar sig ekonomiskt för lärosätena.

Distansutbildningar är nödvändiga

Att det finns väl fungerande möjligheter till utbildning på distans är en nödvändighet för att bättre tillgängliggöra utbildningar på högskolor och universitet. Det påverkar möjligheterna för yrkesverksamma mitt i karriären att studera in ny kompetens samtidigt som de arbetar. Det skapar förutsättningar för studier som inte påverkas av geografisk hemvist. Distansutbildningar ökar flexibiliteten sett till studietakt och när på dygnet lärandet sker, vilket skapar förutsättningar för ett starkare livslångt lärande och konkurrenskraft hos Sveriges arbetskraft.

Om möjligheten till distansutbildning fortsätter minska innebär det för många att möjligheterna till kompetensutveckling, vidare och fördjupande studier via universitet och högskolor försämras. Att kompetensutvecklas under arbetslivet är viktigt, men kan vara komplicerat. Det är för många ekonomiskt svårt att lämna ett jobb med lön för att studera med begränsad ersättning. Men än värre blir det om möjligheten att studera på distans försämras, då det för många i praktiken innebär en omöjlighet att mitt i livet flytta till annan ort för att studera.

Arbetsgivare efterfrågar kompetensutveckling

Det finns en stark efterfrågan hos företagare och dess medarbetare att kompetensutvecklas. En av de främsta utmaningarna för företagare är tiden – att vara borta från verksamheten och produktionen i företaget. Därför är distansutbildningar, där lärandet kan ske under de förutsättningar som passar individen bäst, viktiga.

Möjligheten till kompetensutveckling genom hela livet blir allt viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Distansutbildningar är ett viktigt verktyg kopplat till det livslånga lärandet.

Geografin bör inte vara ett hinder för möjligheterna till kompetensutveckling. Sverige behöver stärka möjligheterna till kompetensutveckling under hela livet, minska hindren och stärka incitamenten för att säkerställa att vår konkurrenskraft står sig stark även i framtiden.

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.