Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Hen Solo – den nöjda företagaren

Finns det något som utmärker en soloföretagare i jämförelse med en företagare som har anställda? En hel del visar det sig.

Under våren 2018 genomförde Företagarna en undersökning för att belysa företagares drivkrafter, vad de finner mest givande och betungande med att driva företag samt vilka utmaningar de möter i sitt företagande. Vi undersökte hur behovet av att anställa ser ut och vilka faktorer som bidrar till tveksamhet i beslutet att anställa. I undersökningen lyftes även vilka konkreta konsekvenser de stora svårigheterna att hitta rätt arbetskraft medför. Knappt 5 600 företagare svarade på enkäten varav 1 274 soloföretagare. Hur företagare med anställda svarade på undersökningen presenterades i de två rapporterna om Jobbskaparna; Del 1: Stolthet och svordom samt Del 2: Kompetensbristens effekter och jobbskapandets baksida. Företagares jobbskapande är en tacksam grund när vi beskriver delar av det värdeskapande som företagande medför för samhället. Dock sträcker sig värdeskapandet vidare än så.

Det är hög tid att lyfta fram även de företagare som inte har anställda: Soloföretagare.

Soloföretagare utmärker sig

Soloföretagare är den enskilt största gruppen företagare. Under analysarbetet blev det tydligt att soloföretagares upplevelser skiljer sig på en rad områden från upplevelserna hos de företagare som har anställda. På torsdag nästa vecka (13/12) lanserar Företagarna en rapport Nyckeln till frihet – Soloföretagare i Sverige där fokus ligger just på soloföretagarnas perspektiv. Vad utmärker soloföretagare i deras drivkrafter och upplevelser av företagandet? Vad upplever de som mest betungande med att driva företag och hur ser de på att anställa? Hur kan förbättra förutsättningarna få fler att våga satsa och vara bättre rustade för att ta steget till företagande?

Rapporten lyfter svaren på dessa frågor, lyfter ett par politiska framsteg som Företagarna medverkat till genom vårt påverkansarbete och avslutar med tre förslag på hur vi ser att förutsättningarna för soloföretagare och entreprenörskap kan stärkas.

I årets sista nummer av Företagaren nr 6 kommer du få en sneak peak från rapporten. Håll utkik!

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.