Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Regler från en svunnen tid

Bilden ovan föreställer lokala mynt som användes vid Galtströms järnbruk, där mina förfäder arbetade. Värdet på valutan är mycket tydlig, det står till exempel 1 liter mjölk eller 2 liter mjöl. Mynten kunde endast användas vid brukets butik.

Den välvillige skulle kunna hävda att bruket tog hand om sina anställda. Det finns många exempel på nydanande grepp. Redan i slutet av 1600-talet startades en skola för barnen som bodde i Galtström och brukets egna präst undervisade barnen.

Den som är syniskt lagd skulle däremot hävda att arbetarna var livegna och att arbetsgivaren gjorde sitt yttersta för att knyta dem till sig. Ofta ärvde arbetarna både föräldrarnas yrke och skulder, det senare gjorde förstås att generationer blev kvar vid bruket. Och det var ju tur för arbetsgivarna det… Bruken låg ofta på avlägsna platser och det var inte allt för lätt att ersättningsrekrytera en duktig smed eller masmästare.

En märklig debatt

Jag tycker att det är intressant att följa dagens debatt om Lagen om anställningsskydd, LAS. Det verkar som om många tror att den ultimata lyckan för en arbetsgivare ligger i att ha så hög personalomsättning som möjligt? Det stämmer inte. Tvärtom. De flesta arbetsgivare vill veta vad de har för kompetens idag och vad de kan räkna med i framtiden – precis som det var i Galtström på 1600- och 1700-talet. Duktigt folk är och kommer att vara en bristvara.

Den utbytbara medarbetaren

Under industrialiseringen i slutet på 1800-talet och större delen av 1900-talet blev arbetarna utbytbara. Maskiner gjorde jobbet och skillnaden mellan en arbetstagare och en annan var inte så stor. För att inte företagen skulle utnyttja situationen, pressa ned löne- och anställningsvillkor, blev antal anställningsår en viktig stabilisator.

Många tror att LAS-listan är en trygghet idag – att ju längre man varit anställd, desto säkrare är anställningen. Det stämmer inte. Arbetsgivaren har redan rätt att behålla den kompetens som man anser behövs för framtiden. Kompetens är inte detsamma som flest antal anställningsår. Tvärtom kan en arbetstagare ofta ha stor fördel av att ha arbetat i andra branscher eller hos en konkurrent.

 

Trygghet är viktigt

Att anställda känner anställningstrygghet är viktigt för att man ska våga bilda familj eller köpa en bostad. Det är viktigt är för arbetsgivaren och det är viktigt för att samhället ska fungera.

Istället för LAS borde vi diskutera kompetensförsörjning, studie- och yrkesvägledning och hur vi hjälper dagens personal att säkra sin plats på arbetsmarknaden. Vi borde diskutera bättre förutsättningar för personaloptioner, delägarskap och andra former av incitament som hjälper både arbetstagare och arbetsgivare att tillsammans stå rustade inför framtiden.

En gång i tiden gick det att betala personalen med lokala mynt för att behålla dem på bruket. I framtiden kommer vi att skratta åt dagens LAS-regler.

Det är dags att diskutera framtidens utmaningar på arbetsmarknaden utan att låsa oss fast vid ett ramverk från en tid då industrialismen var normen. Kunskapssamhället är här för länge sedan.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.