Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Med envishet kommer man långt

Idag hade jag ett möte hos Max Hamburgare tillsammans med ett några andra samhällsengagerade företag. Syftet var att utbyta idéer och erfarenheter. Max beskrev på ett inspirerande sätt sitt arbete med hållbarhet.

Ett långsiktiga varumärkesarbete

Jag har haft anledning att följa Max Hamburgare sedan mitten av 90-talet, då jag skrev en artikel om deras arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Jag minns hur imponerade jag var av deras sätt att förhålla sig till mångfald. Sedan dess har Max Hamburgare breddat sitt engagemang och de var tidiga med att positionera sig miljöfrågorna. Idag fick jag testa en av deras senaste ”gröna” hamburgare.

Att våga satsa på de svaga

När vi startade AlphaCE våren 2012 var det Max Hamburgare som blev vår första samarbetspartner. Vi fick ett pilotprojekt åt Arbetsförmedlingen i stadsdelen Gottsunda utanför Uppsala. 12 hemlösa ungdomar med bristande skolgång fick stöd och hjälp att komma i arbete. Vi lyckades hjälpa 100% till jobb, även om inte alla fick anställning hos Max.

Deltagarna var mellan 20-26 år och hade misslyckats med det mesta. De var hemlösa och det fanns kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa i problembilden. En stor utmaning var att hitta deltagare till projektet, där fick vi hjälp av Svenska kyrkan och Röda korset. Sedan krävdes övertalning för att få deltagarna att registrera sig i AF:s system, eftersom de hade dåliga erfarenheter från olika myndigheter.

Samhällsnytta driver affärsnyttan

För att lyckas med sådana projekt som ”Gottsunda-projektet” krävs långa relationer och stabila värderingar. Det måste finnas tillit och handlingsutrymme att göra fel – det blir nämligen ofta fel när man har med människor att göra – och det måste finnas en ambition att göra rätt. AlphaCE och Max startade samarbetet i Gottsunda. Idag har vi framgångsrikt hjälpt massor av restaurangchefer att rekrytera från flera olika målgrupper.

Max Hamburgare är ett bra exempel på ett företag som lyckas skapa affärsnytta av samhällsnytta. De visar gång på gång att det är klokt att tänka långsiktigt och att ta ansvar för att driva samhällsutvecklingen i rätt riktning. Med envishet kan man komma långt.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.