Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Möte med vice ordf i arbetsmarknadsutskottet

Den här veckan har jag haft förmånen att bevista Sveriges Riksdag vid tre tillfällen. Idag hade jag förmånen att träffa Gulan Avci (L) som är nyvald vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Jag har följt Gulans arbete på håll ganska länge och jag vet att hon brinner för kvinnors rättigheter och invandrarkvinnors rättigheter i synnerhet. Idag blev det också uppenbart att hon även brinner för att få arbetsmarknadens utmaningar att fungera bättre. Det arbetet ser jag fram emot att följa.

Arbetsmarknadspolitikens komplexitet

Utmaningen för arbetsmarknadspolitiken är att den ligger så nära förknippad med andra politikområden som t.ex. näringspolitik och utbildningspolitik. Liberalerna har länge haft en tydlig position inom utbildningspolitiken. Eftersom arbetsmarknadspolitiken ligger nära utbildningsfrågorna tycker jag att Liberalerna borde kunnat ta en mer framtonad position även på detta område. När L drev SFI-frågan tydligt i valen 2002 blev det en stor valframgång för partiet. Att de prioriterat ned SFI och nationell SFI-peng (som bland annat Nyamko Sabuni drev som Integrationsminister) är därför ett mysterium.

SFI är idag en fråga som ligger på kommunerna. Detta trots att målgrupperna som studerar SFI ofta flyttar runt till flera olika kommuner i början av sin etableringstid i Sverige. Det får ofta konsekvensen att SFI-ersättningen går till en kommun, men att leveransen kan ske i en annan. Södertälje är en av de kommuner som flaggat för utmaningarna med att de ofta får ”ärva” gamla elever från andra kommuner, vilket förstås belastar den kommunala budgeten. En annan negativ konsekvens är att eleven får ”börja om” sin SFI-kurs varje gång hen flyttar till en ny kommun, då det ofta finns bristande (eller obefintliga) överlämningsrutiner mellan olika kommuner. Att ha ett nationellt grepp på SFI-systemet borde vara en självklarhet, istället för att varje enskild kommun ska hitta på egna upplägg och varianter.

Gulan Avci har många bra och kloka idéer inom såväl integrationsfrågorna som arbetsmarknadspolitiken. Hon har dessutom erfarenhet av att sitta i Stockholms stads arbetsmarknadsnämnd, vilket jag tror är en tillgång i hennes nyvunna roll. Ett av de förslagen vi diskuterade idag var just hur man kan kombinera SFI och jobb (eller praktik) bättre för att åstadkomma snabbare integration.

Nu är det dags för tempo

Jag ser fram emot att följa den nya arbetsmarknadsnämndens arbete denna mandatperiod och jag hoppas att det snart blir verkstad på diverse område för det finns gott om förbättringspotential på en rad olika områden…

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.