Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Potential går till spillo utan kvinnliga företagare!

För bara lite drygt en vecka sen släppte Företagarna sin Jämställdhetsrapport. Resultaten av undersökningen visade att endast en av sex av de undersökta företagens högsta befattningshavare i Sverige är kvinna. Även resultaten för Eskilstuna kan vi konstatera var dystra, där endast 14 procent av företagens ledande befattningshavare är kvinnor. Det är en enorm potential som går till spillo, och så kan det inte fortsätta.

Sverige behöver ett bättre företagarklimat, det ska vara lätt att starta och driva företag, likväl som att kunna få dem att växa. Det ger jobb, tillväxt och bidrar till välfärden. Därför blir jag mycket oroad, även om jag inte är förvånad över rapportens slutsatser. Det är en enorm potential som går till spillo när en så stor del av befolkningens kompetens och drivkraft inte tas tillvara genom företagande.

Därför är det naturligt för mig som Företagarnas ordförande i Eskilstuna-Torshälla att engagera mig för att komma till rätta med det här problemet. Ett viktigt steg i detta är att aktivt arbeta för att lyfta kvinnliga entreprenörer och visa möjligheterna som finns genom goda förebilder. Här i Eskilstuna har vi exempelvis Maria Pihls stiftelse som årligen delar ut stipendium till en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap eller styrelsearbete.

Men brist på förebilder är inte det största hindret, där finns det många goda exempel. På sikt behövs mer, och det handlar om strukturella reformer som främjar företagande bland kvinnor. Inte minst vad gäller trygghetssystemen där tillgången för företagare är begränsad. De måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder.

Skillnaderna mellan branscherna vad gäller könsfördelningen bland företagsledare är också påtaglig. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt. Därför är en viktig åtgärd för att underlätta för kvinnors företagande att göra det billigare att anställa.

Samtidigt kommer det i närtid vara angeläget om att stoppa det företagarfientliga förslaget om vinsttak som regeringens utredare Ilmar Reepalu gått fram med. Ett förslag som skulle slå särskilt hårt mot de branscher där kvinnor i stor utsträckning är ledande befattningshavare. Från Företagarna vill vi även se ett utökat rut-avdrag – som visat sig ha positiva effekter för inte minst utlandsfödda kvinnor att starta och driva företag.

Företagarna arbetar hårt för att förändra den obalans som finns, men här behövs både samsyn och samarbete om hur vi på lång sikt kan öka jämställdheten bland företagare. Från skolan, till kommunen, företagare, ideella organisationer och regeringen. Där hoppas jag att vi gemensamt kan samarbeta för att hitta lösningar så att kompetensen och drivkraften hos kvinnliga entreprenörer och företagare inte går till spillo.

Läs hela jämställdhetsrapporten här