Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Privat eller offentlig AF

En vanlig kommentar jag får är att jag driver privatisering av Arbetsförmedlingen. Det är inte sant. Jag är nämligen övertygad om att vi behöver en nationell myndighet som hanterar arbetsmarknadspolitiken – som förser politiker och andra beslutsfattare med prognoser och annan viktig information. Dessutom består Arbetsförmedlingens budget till stor del av transfereringar, som aktivitetsersättningar till arbetssökande eller bidrag till företag som anställt personer med anställningsstöd. Det måste också en myndighet ta ansvar för.

Dagens systemet är oöverskådligt

Därför är jag bekymrad över att många kommuner bygger upp parallella system till AF. Lägg därtill alla initiativ som finansieras av EU och andra offentliga aktörer – och vi har en oöverskådlig flora som växer fram. Om den är oöverskådlig för en arbetsmarknadsnörd som mig kan jag förstå att många arbetssökande blir både frustrerade och förvirrade.

Det kostar samhället enorma resurser att ha parallella system och det är svårt att kontrollera kvaliteten eller effekten när floran av insatser blir vildvuxen. Dessutom blir systemen till slut kontraproduktiva. Vi är många som kan vittna om hur effektiv insats lagts ner på grund av att en annan insats måste fyllas.

Het fråga i valrörelsen

Privatiseringen av AF är en av de heta frågorna i valrörelsen. Jag kan förstås inte låta bli att oroa mig över den polariseringen som skett, för vi behöver en blocköverskridande strategi för arbetsmarknadspolitiken. Det är för viktigt för Sverige och när nästa lågkonjunktur kommer måste vi stå rätt rustade.

Här är mina råd till politikerna:

  1. Myndigheten har en viktig funktion. Spela inte ut oss privata aktörer mot den offentliga myndigheten. Vi behöver varandra för att kunna stå rätt rustade vid konjunkturskiften och andra utmaningar på arbetsmarknaden.
  2. Prioritera det nationella greppet. Lokala och kommunala initiativ kan vara bra för enskilda orter, men frågorna är för komplexa för att delegeras till fritidspolitiker eller upphandlare som köper sopsortering ena dagen och arbetsmarknadsutbildningar nästa.
  3. Skapa förutsättningar för helhetslösningar. Många av de arbetssökande som omfattas av arbetsmarknadsinsatser har även SFI och andra aktiviteter. Det är inte heller ovanligt att deltagare är återkommer – så skapa förutsättningar för oss leverantörer att jobba långsiktigt med deltagarna. LOV:ade upphandlingar, SFI-peng eller olika typer av auktorisationer skulle kunna ge oss möjlighet att tänka långsiktigt.
  4. Fokus på resultat och effekt. Det är viktigt att våra skattemedel används klokt. Låt oss leverantörer jobba mot resultatbaserade ersättningsmodeller. Det gynnar samhället och den arbetssökande. Det gynnar också de bästa leverantörerna.
  5. Våga ta bort dem som levererar dåligt. Idag finns det risk att dem som är seriösa och ambitiösa gallras bort på grund av prisdumpning eller oseriös marknadsföring. Här har skett stora förbättringar de senaste 10 åren, men mer finns att göra.

Just nu prioriterar AF extratjänster hårt, en 100% subventionerad anställning i offentlig sektor. Förmodligen på grund av att regeringen på kort sikt vill minska arbetslösheten (vi har snart ett val) med risken att kompetensbristen ökar i andra delar av samhället.

För AlphaCE kostar det ca 28.500 kr att ordna ett jobb inom ramen för tjänsten Stöd och matchning. Det är troligen mindre än två veckors lönekostnad för en handläggare på AF. Med andra ord är Stöd och matchning en kostnadseffektiv och flexibel insats som hyllas av arbetssökande och arbetsgivare. Därför är det synd att volymerna minskar dramatiskt nu.

Hoppas att debatten lägger sig så snart valet är över så att vi kan få återgå till ”vanlig verkstad” igen – det finns både arbetsgivare och arbetssökande som behöver vår hjälp. Tillsammans måste vi göra det mesta och det bästa av den högkonjunktur som råder.

Snart vänder det och då har vi helt andra utmaningar att hantera….

 

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.