Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Slopad allmän visstid skapar inte trygghet

Socialdemokraterna går till val på att avskaffa anställningsformen allmän visstid.

När man lägger ett förslag som innebär att arbetsmarknaden blir än mer rigid – då har man inte förstått grundproblematiken på den svenska arbetsmarknaden.

Det är i dag allmänt känt att det finns gott om jobb på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst är efterfrågan stor inom företagen med upp till 50 anställda. Där skapas 4 av 5 nya jobb. Och svårigheterna att hitta rätt arbetskraft är stor – hela 8 av 10 företagare upplever att det är svårt.

Större tveksamheter att anställa

En faktor som gör företagare tveksamma att anställa är oron för felrekrytering och det ökade arbetsgivaransvaret. Att då ta bort en anställningsform som möjliggör flexibilitet, att bemanna upp efter behov och erbjuda tidsbegränsade anställningar kommer att leda till större tveksamheter att anställa.

Sex månaders provanställning är en kort tid för en nyanställd att bli varm i kläderna och för företagaren att känna sig trygg med att man vill erbjuda en tillsvidareanställning, men det omfattande ansvar det innebär. Detta skulle innebära ytterligare hinder för att anställa.

Förstärker utanförskapet på arbetsmarknaden

Ett förslag som detta kommer endast leda till att förstärka utanförskapet för de som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Vi behöver stor reform kring arbetsrätten i Sverige för att möta upp mot den förändrade arbetsmarknaden. För att öka rörligheten, få fler företagare att anställa och fler anställda att våga byta jobb behöver vi en arbetsrätt som är mer flexibel. Att i det läget begränsa flexibiliteten är oklokt. Vi behöver omdefiniera vad trygghet på arbetsmarknaden innebär.

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.