Småföretagarbloggen
Ekonomi

Nytt politiskt kaos i Gävle är skadligt för företagsklimatet

Ett hundraårigt socialdemokratiskt maktinnehav bröts för ett och ett halvt år sedan i Gävle. Från årsskiftet 2016 styr Alliansen i Gävle kommunen i minoritet. Detta efter Sverigedemokraternas röstkupp i kommunfullmäktige där partiet röstade fram alliansens kommunbudget för det kommande året. Direkt efteråt meddelade de rödgröna att de skulle avgå vid årsskiftet. Vid den efterföljande budgetdebatten bekräftade SD att de fortsatte att stödja alliansens budget. Men inte utan motkrav.  “Vi behöver mer signalpolitik från alliansen när det gäller invandringspolitiken”, sa Roger Hedlund, SD, då.

Tydligen har signalpolitiken uteblivit. Under en pressträff på onsdagsmorgonen meddelade de lokala Sverigedemokraterna att de är besvikna på alliansen. Nu hotar de att återigen fälla en budget – och därmed hela kommunledningen. Läs mer.

Det här är skadligt för det lokala företagsklimatet. Redan innan detta nya förmodade kaos anger tolv procent av företagarna i länet politisk oförutsägbarhet som det största hindret för tillväxt,  vilket är en större andel än för landet som helhet. Det kommer nu att bli en ny period av politisk instabilitet – och det här är inte en fråga som enbart berör Gävle. Sverigedemokraternas framgångar är ett faktum, och deras möjligheter och vilja att fälla budgetar likaså. Företag behöver långsiktiga, stabila förutsättningar och regler att förhålla sig till. Vem vågar starta företag när villkoren kan förändras när som helst? Den politiska instabiliteten hindrar tillväxten.  Oron gör att företagare är försiktiga med investeringar och anställningar och hellre jobbar fler timmar själv än att anställa.

1107 miljoner kronor i Gävles budget svarar de små företagen för. Med bättre företagsklimat kan de spela en ännu större roll för välfärden. Inkomstskatten är kommunernas största intäktskälla. Företagarnas nya rapport Välfärdsskaparna visar att de som är sysselsatta i småföretag utgör den klart största skattebetalaren på kommunal nivå. Totalt sett för Sveriges kommuner står de små företagen för 29 procent av de kommunala skatteintäkterna, jämfört med 21 procent för stora företag. Exakt hälften av kommunala skatteintäkterna kommer alltså från privata bolag. Småföretagen står för den största delen av skatteintäkterna i 217 av Sveriges 290 kommuner, med andra ord i tre av fyra kommuner.

I Gävle svarar de små företagen för 26 procent av de kommunala skatteintäkterna. Det betyder att 1 107 miljoner kronor i den kommunala budgeten kommer från lön som betalas ut av företag med mindre än femtio anställda.

Att som SD fälla budget året innan valår är raka motsatsen till vad som behövs. Företagare har behov av goda och förutsägbara förutsättningar och bra attityder till företagande. För ett bättre företagsklimat kan leda till fler småföretag, fler jobb och ännu större bidrag till kommunernas verksamhet och service. Partierna behöver sätta sig tillsammans och försöka komma överens om en politik som är långsiktig och bra för Gävle – och det görs genom breda och stabila lösningar.