Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Entreprenörsskap i skolan är en utmaning!

Som ordförande i Företagarna Eskilstuna-Torshälla så innebär det en rad olika uppdrag och ett av dom bästa är möjligheten att uppmuntra företagsamma ungdomar, då mår jag extra bra! Samverkan mellan skola och näringsliv står högt på vår agenda och det känns betydelsefullt att årligen få dela ut stipendium till framstående elever i Eskilstuna-Torshälla.

Entreprenörskap i skolan är viktigt, därför delar vi ut 45 000 kronor till gymnasieungdomar och grundskoleelever varje år.

”Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande. Det pedagogiska förhållningssättet handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.

I förskolan främjar förskollärare detta som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna:
· tillfällen att ta initiativ och ansvar
· möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem
· uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
· möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt

Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ska dessutom uppmuntra förmågor som till exempel:
· innovationstänkande
· egen drivkraft
· förmågan att möta förändringar
· företagande

Entreprenöriella förmågor är värdefulla både för vidarestudier och i arbetslivet. När elever tar klivet ut i arbetslivet behöver många branscher kunskap om att starta och driva företag. Idag finns det många gymnasieprogram och kurser som förbereder ungdomar för det.

Här kommer en text från Skolverkets hemsida från 2011 som jag tycker skola och förskola bör ha som en röd tråd i sitt dagliga arbete.

”Lärarna ska idag stödja elever i att göra ” väl underbyggda val” hitta rätt i yrkesdjungeln både tillsammans med studie- och yrkesvägledaren men också i sina egna ämnen. Det finns 8500 yrken i Sverige idag och det är enkelt att berätta om det man själv känner till. Det är inte alltid självklart att en lärare har kunskap om hur företagande, entreprenörskap och innovation fungerar men kurser i området pågår via Skolverket och Sveriges lärosäten.

Självklart ska vi uppmuntra alla elever att nå så goda resultat och betyg som möjligt i skolan men det finns i ärlighetens namn elever som inte når dessa resultat.
När man arbetar med värdeskapande, entreprenöriella projekt och lektioner i skolans värld kommer en del elever fram på ett nytt sätt som man inte alltid ser i den ”traditionella” undervisningen.”

Många är de företagare från olika branscher som inte själva gått ut skolan skildrar sina liv som fantastiska och som lyckats uppnå fantastiska resultat. Jag är en av dom, när jag gick ut årskurs nio så var det med låga betyg och mycket låg studiemotivation. Jag gick inte vidare till gymnasiet dels för att jag hade tillräckligt bra betyg men även för att intresset att studera inte fanns, istället fick jag en anställning och började förvärvsarbeta. Under den tiden så började jag att dyka och helt plötsligt så kände jag att det gav mig glädje och inspiration. Snart nog så hade jag läst dykutbildningen och började som dykare. I min glädje av mitt nya yrkesval så infann sig en ny ådra, en entreprenörs ådra, snart nog så ägde jag flera dykbutiker och jag hade hittat in i företagandets förlovade land med dess möjligheter och utmaningar.

Dessa förebilder behövs också synliggöras i skolans värld. Du kan ha fantastiska kompetenser som människa som kan stödja dig genom livet. Det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta det så kallade reaktiva arbetssättet (läsa skriva lyssna) men den  proaktivt lärandeformen  som handlar om att eleven tänker nytt, initierar och handlar är minst lika viktig.

Vi företagare har ett ansvar att hjälpa våra ungdomar i skolan och vi måste gjuta nytt mod i ungdomarnas bröst där entreprenörskap är en väg in i framtiden.