Småföretagarbloggen
#företagarpodden

Varför tycker företagarna att det är svårt med företagsfinansiering?

Sex av tio svenska entreprenörer upplever att det är svårt att få finansiering till investeringar.

Den här uppgiften är så intressant att jag tog kontakt med några lokala banker i Sörmland och frågade dem varför det är så här för små och medelstora företag. Jag fick till svar att dom inte alls kände igen sig i den uppgiften, eller kritiken.

En bank sa så här: ”Vi har behandlat cirka 300 ärenden på över tio miljoner kronor i total kreditvolym hittills i år (fram till augusti). Vi avslog sex, det vill säga två procent.”

Bankskräck?

Jag vill tro att finansieringssvårigheterna har andra orsaker än att bankerna säger nej. Är det bankskräck som gör att företagen känner att det är svårt att få finansiering?

Jag tror att det handlar om fler saker samtidigt. En del upplever banker som märkvärdiga och har inte uppfattat att vi är en av deras viktigare leverantörer, dessutom lätt utbytbara. Banker rent generellt behöver uppgradera sin “approach”. Dessutom tror jag dessvärre att väldigt många företag har svaga resultat och balansräkningar och själva inser att de inte kommer att få finansiering om de inte gör stora förändringar. Då är det bekvämt att skylla på bankerna.

Jag tror det är många som upplever det som krångligt att lämna resultatrapport, budget och så vidare. Det blir ju lite lurigt att bedöma återbetalningsförmågan utan bra underlag för banken. Det gäller nog för många bolag med omsättning under 10-12 miljoner kronor. Här behövs en insats för att få fler att bli intresserade och förstå en balans- och resultaträkning.

Nycklar till framgång

Många är nog rädda att gå till banken och fråga för dom vet egentligen inte hur deras företag går och då blir det svårt att få lån. Vi är duktiga företagare som har fokus på vår näring men kanske inte är lika bra på det administrativa. Men vi måste våga fråga och ta hjälp. Det är en av nycklarna till framgång – både till bank men även till ditt företag.

Något som förundrat mig i snart trettio år är att så många tycks ointresserade av att veta hur det går eller vilja tjäna mer pengar. Det är liksom ett mål att morgondagen helst ska vara som gårdagen i stället för att förbättra och utveckla.

Våga fråga, våga utveckla!