Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Att driva företag utan regering

Som företagare är man ruskigt beroende av en fungerande regering. Därför är det förstås slitsamt att gå i väntans tider…

Budgetpropositionen har stor påverkan på flera branscher. Listan på saker som påverkar privatpersoners och företagens konsumtionsbeteende kan göras lång. Ökar RUT- eller ROT-avdraget? Ska det satsas på infrastruktur? Eller vill man hellre prioritera ökade barnbidrag? Politikernas prioriteringar påverkar konsumtion och inköp.

Osäkerhet är farligt

Vi företagare är ingen isolerad företeelse. Vi har anställda, samarbetspartners, kunder och underleverantörer. När ett företag påverkas, får det konsekvenser i flera led. Ofta drabbas flera företag och dessutom deras anställda.

Den företagare som vet att det blir ett ”dåligt år” måste planera för det och försöka göra det bästa möjliga av situationen. Men en lågkonjunktur eller en tappad affär behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för ett företag på lång sikt. Det kan vara precis den motgången som gör att man vågar satsa på en ny marknad eller en ny tjänst. Det kan också vara ett lämpligt tillfälle att ta omtag på både operativa och strategiska frågor.

En framgångsrik företagare sa en gång till mig ”Slösa aldrig bort en riktig kris. Rätt hanterat är det din nästa framgångsvåg”.

Ur ett företagarperspektiv är därför dåliga regeringar är bättre än ingen alls, eftersom den största faran är osäkerhet. Den gör att företagaren lägger viktiga saker åt sidan och avvaktar med att fatta beslut. Det är precis vad jag hör att många företagare gör just nu. Avvaktar.

Vad händer 2019?

Många företagare arbetar för närvarande med kommande års budget och affärsplan. Det är alltid svårt att sia om framtiden. Det läge vi har nu underlättar knappast. Det bekymrar mig.

Troligen nalkas en lågkonjunktur inom rätt snar framtid (den osäkerhet som råder lär hjälpa till att tidigarelägga den…). Då behöver vi verkligen ha en handlingskraftig regering på plats. Jag hoppas förstås att det ska vara en företagsvänlig sådan, så att vi slipper diskutera ”vinster i välfärden” och 3:12-regler utan istället kan arbeta tillsammans för att utveckla Sverige till ett ännu bättre land att leva och verka i.

Politikerna måste ta ansvaret

Ska politikerna bli trovärdiga måste de lösa regeringsfrågan snart. De flesta väljarna struntar i  interna låsningar, gamla ideologier eller vilka taktiska prioriteringar som kan vara bra i nästa valrörelse. Vi företagare sitter med våra affärsplaner och lägger våra strategierna för nästa och kommande år. Det är knappast bra för Sverige att vi företagare inte vet vilken regering eller färdriktning som landet ska ha.

Det är helt enkelt dags för partierna att börja flytta sina positionerna så att Sverige kan komma framåt.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.