Småföretagarbloggen
Företagande

Lunch med nya vd:n för Svenskt Näringsliv

Igår fick jag möjlighet att äta lunch med Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs nya vd, som tillsammans med regionchefen Anna-Lena Holmström samlat en grupp medlemmar från Uppsala län till ett rundabordssamtal.

Fortbildning i företagande

Jan-Olof Jacke brinner för fortbildningen kring företagandets villkor, utmaningar och möjligheter – något som även dök upp under samtalet igår. Han sitter ordförande för Ung företagsamhet, UF; nationellt och jag har många gånger hört honom tala både varmt och hjärtligt om just vikten av att öka viljan och kunskapen kring företagande hos ungdomar. Jan-Olof har också en internationell erfarenhet som jag tror kommer ha stor betydelse för Svenskt näringsliv. Sverige är enormt exportberoende och vårt land är för litet för att inte positionera oss väl i relation till andra länder.

Vikten av fortbildning när det gäller entreprenörskap och företagande är uppenbar på flera nivåer. Den debatt som pågått senaste åren kring ”vinster i välfärden”, 3:12-regler, personaloptioner och exitregler visar att det finns en stor okunskap kring syftet med vinst. Vinst handlar om att skapa hållbara företag där det finns marginaler att investera i ny teknik, fortbildning, lokaler och export. Som Mikael Ljungström från Vidilab uttryckte det:

”Om ett företag anställer fem personer finansierar det en lärare i skolan. Om ett företag säger upp fem personer måste man varsla en lärare.” 

Det är ett tydligt exempel som visar hur de ekonomiska hjulet måste snurra för att vi ska ha råd med ett väl fungerande samhälle. Politikerna talar gärna om vikten av fler poliser, fler sjuksköterskor och en bättre infrastruktur – men hur ska detta finansieras? Var hämtar vi pengarna om vi inte har företag som mår bra, som betalar bolagsskatt (på vinst) och löneskatt (på personal)?

Plantskola – men sen då?

Sverige har blivit något av en ”plantskola” när det gäller start-ups. Vi är duktiga på innovation och att driva upp företagsidéer, men när de väl omsätter 50-100 msk kommer internationella aktörer in på marknaden och köper upp företagen. Vi är duktiga på den svåraste och farligaste fasen i företagsutvecklingen, men sedan ger vi på något sätt upp. Jag tror inte att politikerna är medvetna om den här utvecklingen, men jag tror det är viktigt att de snabbt inser riskerna och konsekvenserna av det som pågår.

I en allt mer globaliserad värld blir det viktigare och viktigare att Sverige står sig internationellt. Jag vet allt för många företagare som flyttat till Portugal, USA, Australien och Kina för att Sverige helt enkelt inte kan matcha villkoren. Vädret eller den isolerade geografin kan vi inte göra särskilt mycket åt. Däremot kan vi säkerställa att det är lätt att importera nyckelkompetens från andra länder, vi kan underlätta för företag att dela med sig av personaloptioner eller andra former av vinstdelning och vi kan underlätta för kapital som vill investera i entreprenörer.

Tidigare har vi haft en stor tillgång i vår stabila demokrati, där vi företagare har kunnat förutse förutsättningarna för våra företag över tid, men de senaste åren har vi kastat bort den stabiliteten. Det är en farlig utveckling.

Viktigt att gå i takt

Svenskt Näringsliv är en komplex organisationer med branschorganisationer såsom Teknikföretagen, Almega och Livsmedelsföretagen. Företagarna däremot har en friare roll som genom sina enskilda medlemmar – företagarna – kan bistå med input i företagarfrågor. Jag tror att båda organisationerna kommer få en avgörande betydelse för Sveriges utveckling.

Varmt välkommen till nya jobbet Jan-Olof Jacke. Du har en viktig roll för Sveriges framtid. Vi i är många som vill vara med och bidra – så slå an tonen så sjunger vi med. Det är nämligen viktigt att vi går i takt nu.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.