Småföretagarbloggen
Kontanter.
Företagande

Vad tycker företagare om kontanter?

I förra veckan släppte Riksbanken sin återkommande rapport om svenska folkets betalvanor.  Riksbankens undersökning visar att användningen av kontanter i samhället har minskat dramatiskt sedan mätningen 2010. Då låg andelen som använt kontanter vid sitt senaste köp på 40 procent, i årets mätning låg andelen på 13 procent. Sverige ligger i framkant och leder utvecklingen mot ett kontantlös samhälle. Andelen kontanter i omlopp i Sverige minskar varje år till förmån för digitala lösningar.

Snabb nedgång för kontanter

Att användandet av kontanter har minskat i ser vi tydligt hos våra medlemsföretag. Utvecklingen har gått i snabb takt – för många i allt för snabb takt. Den snabba nedgången beror delvis på ny teknologi och digitalisering, men det beror även på att bankerna skyndar på utvecklingen. Detta sker genom bland annat allt fler stängda bankkontor och de kontor som finns i viss utsträckning är kontantfria.

Detta påverkar företagare och deras verksamheter genom att kostnaderna för kontanthantering ökar, att det är krångligt och svårt att växla in kontanter.

Kontanthanteringens effekter för företagare

Företagarna genomförde tillsammans med ICA Handlarnas förbund och branschsammanslutningen Butikerna en undersökning 2017 som ger inblick i hur företagare inom framförallt handeln upplever kontanthanteringen. Resultaten från denna undersökning kommer släppas inom kort i Företagarnas kommande rapport Kontanthanteringens effekter för företagare.

Att det är dyrt och krångligt gör att många företagare sätter in  kontanter mer sällan, vilket gör att de har kontanter i sina butiker eller i vissa fall i hemmen. Detta bidrar till en ökad otrygghet hos dessa företagare, då man är orolig för att utsättas för brott.

Kontanter är en infrastrukturfråga

Men vad tycker då företagare själva om kontanter?

Endast en av tjugo av de företagare som accepterar kontanter föredrar detta som betalmedel. När det finns bättre alternativ som är mer effektiva och mindre kostsamma föredrar företagare dessa. Men om kunderna föredrar att använda kontanter, eller av olika skäl inte har möjlighet att använda ett alternativt betalmedel, måste även företagare ta emot kontakter trots att de föredrar kortbetalning eller faktura.

Det behövs rätt förutsättningar för att företagare ska kunna hantera kontanter. I takt med att kontakterna minskar i omlopp monteras även infrastrukturen ner som byggts upp för att hantera och underlätta kontantflödet.

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.