Småföretagarbloggen
Ekonomi

The Boss – skattepengar i sjön

För ett par dagar sedan släppte den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket ett spel för mobiler, ”The Boss”, med syftet att:

”illustrera hur arbetsgivare kan frestas att kompromissa med sina anställdas säkerhet för att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter”
(från Arbetsmiljöverkets hemsida – nu nedtagen – cachad version)

Fördomsfullt och nedvärderande

Spelet, där spelaren skulle ikläda sig rollen som chef på en arbetsplats, innehöll tendensiösa och nedvärderande påståenden om chefer och företagare. Till exempel ställdes frågan ”Vad är viktigast för dig – pengar eller människor?” i spelet. Om spelaren (”chefen”) svarade fel på frågor gav spelet svar som ”Är det någon som ska skickas ut i kylan så är det du!” och ”Du är ett typexempel på en fuskare”.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Uppdraget i sig är rimligt och viktigt. Men om det utförs med en grundinställning till företagares verksamhet som den som präglade spelet, är det en bedrövlig grund för kontakten med de företag som inspekteras.

Bland annat Svenskt Näringsliv och organisationen Chefshuset har varit ute och kritiserat spelet de senaste dagarna. (På Chefshusets sida kan man också se skärmdumpar från spelet.)

Stängs ned

I dag meddelade Arbetsmiljöverket att spelet stängs ned efter kritiken. ”De flesta företag jobbar ju hårt med sin arbetsmiljö, och vi vill inte att de ska känna sig anklagade”, säger AMV:s kommunikationschef Greta Svensson, men håller öppet för att spelet kan återkomma i modifierad version.

Under den dryga månad som trailern för spelet låg uppe på Youtube hann nästan en halv miljon personer se klippet. Myndighetens budskap hann således spridas brett redan innan spelet lanserades.

Symtom på djupare problem

Det har ännu inte framkommit vad kostnaden för myndigheten att ta fram appspelet varit. Apptillverkaren Apping anger prisintervallet för utveckling av en ”app med större omfång, design och nyutveckling” – vilket AMV:s spel får bedömas vara – till mellan 100 000 och 500 000 kr. Med planering, arbetstid för myndigheten samt annan marknadsföring får den totala kostnaden antas ligga ännu högre. Detta är nu pengar i sjön.

I den totala budgeten för AMV är det förstås en liten utgiftspost. Men för de företagare som spelet och dess budskap riktar udden mot är en utgift på en halv miljon inget att fnysa åt. Myndigheter bör förstås ha möjlighet att informera om sin verksamhet. Men det ska då ske på ett neutralt och kostnadseffektivt sätt – inte genom trams, spel på fördomar och lobbying mot sina uppdragsgivare (riksdag och regering). Det är också lätt för myndigheter som drar igång tvivelaktiga opinionsbildningsprojekt (myndigheters opinionsbildning för sina egna verksamheter kan i sig ifrågasättas utifrån många perspektiv) att glömma att det är skatt som företag, företagare och anställda betalar som finansierar deras verksamhet!