Småföretagarbloggen
Ekonomi

Hög tid att göra upp med föräldrafällan!

-Är du tillbaka på jobbet på heltid nu?

– Jag jobbar 100 procent men jag får lön för 80.

Några gånger per vecka utspelar sig ovan diskussion. Mitt skämtsamma svar beror på att jag är föräldraledig med lille Edward på måndagar – men att det i mitt jobb är svårt att skära bort 20 procent arbete.  I jämförelse med mina företagande vänner och bekanta har jag det dock väl förspänt. Sverige har världens bästa föräldraförsäkring – om man är anställd. För företagare väntar i stället ett stort mått av ovisshet om man har råd att vara både företagare och förälder.

Anställningsnormen innebär att företagare systematiskt missgynnas av de trygghetssystem många tar för givna. För en företagande förälder kan det tyvärr tillhöra vardagen att bli ifrågasatt av Försäkringskassan. Särskilt hårt slår föräldrafällan för företagare mot kvinnor som drabbas oftare av ifrågasättande runt inkomster och oftare riskerar att stå utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI) när de blir förälder.

Grunden för ersättningarna i sjukförsäkring och föräldrapenning är SGI. För företagare är det ofta en krånglig process att få SGI fastställd och man möts av ifrågasättanden, oavsett om man är enskild näringsidkare eller ägare till ett aktiebolag. Till skillnad från anställda, där SGI återspeglar förväntad framtida inkomst, tenderar företagares SGI att återspegla inkomsten under de senaste tre åren.

För företagare som driver enskild firma finns ett viktigt skydd då man får behålla sin SGI under ett uppbyggnadsskede, vanligen två år, innan SGI beräknas på inkomsten från företagandet. Denna möjlighet saknas i aktiebolag. Reglerna för uttag av föräldrapenning idag är rigida och utgår från att man antingen är föräldraledig eller i arbete. Det är alltså förbjudet att upprätthålla företagets verksamhet om man samtidigt lyfter ersättning, även om det sker på kvällar och helger. Det alternativ som då står till buds är att minska föräldrapenningens omfattning genom deltidsersättning. Det gäller även om man är hemma med sitt barn på 100 %. I praktiken innebär det att företagare måste gå ner i ersättning för att överhuvudtaget kunna vara föräldralediga, vilket drabbar familjernas ekonomi.

Vad kan göras för att underlätta för fler att förena företagande med föräldraskap? En viktig reform skulle vara att slopa förbudet mot att arbeta i företaget under föräldraledighet; det avgörande bör vara tillsynen av barnen. I företagarfamiljer skulle det också underlätta om även ordinarie
föräldrapenning var möjligt att överlåta på närstående (som mor- och farföräldrar).

Vad gäller beräkningen av SGI måste reglerna reformeras så att de beräknas på framåtsyftande inkomst, precis som för anställda. Det måste även för företagare som startar aktiebolag, vara möjligt att behålla sin tidigare SGI under ett uppbyggnadsskede.

Nu säger näringsminister Mikael Damberg att regeringen vill ge bättre villkor för sjukdom, arbetslöshet och barnledighet för småföretagare. Det betyder att omkring 400 000 svenskar med egna företag äntligen kan få samma rätt som andra att använda sig av trygghetssystemen som de betalar för.

Äntligen – för det är hög tid att göra upp med föräldrafällan!

(På bilden syns jag tillsammans med Günther Mårder på Misstagens Mästare i Gävle 2016. I den stora magen gömde sig Edward som nu är 8 månader.)