Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Vad landsbygden behöver är välmående företag.

Jag sitter just nu på Lycksele flygplats. Dagens plan står redo att frakta ned oss till storstan. I morse var vi fem passagerare och tre personal som landade här. Lycksele är enda flygplatsen med kommersiellt flyg i Västerbottens inland.

Idag, som av en händelse, presenterade regeringen sitt förslag att utlokalisera sju myndigheter från Stockholm till olika orter i Sverige. Syftet är, enligt vår statsminister, att ta vara på kompetensen i hela landet, det vill säga skapa jobb på flera platser än i storstaden. Skapa jobb är förstås bra.

Men jobb på myndigheter skapar egentligen inte något riktigt värde, utan jobben, hur viktiga de än är, finansieras av skattemedel som näringsliv och medborgarna skapar. Och därmed kan utflyttning av myndigheter bara bli någon form av konstgjord andning.

Ändå. Landsbygden behöver faktiskt mer av statens närvaro. Men det var fel myndigheter som utlokaliserades. För att kunna bo, leva och inte minst skapa och driva företag, som skapar långsiktiga, värdeskapande jobb, så behövs offentlig service till medborgarna. I Lycksele kämpade vår lokala företagarförening för att få behålla Skatteverket i kommunen, för att man gjorde bedömningen att just den myndighetens närvaro främjade det lokala näringslivet. Och därmed jobben. Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Pensionsmyndigheten är alla myndigheter som behövs för att skapa levande samhällen där lokalt näringsliv och medborgare kan frodas. En annan myndighet som borde vara bättre närvarande på landsbygden är polisen.

Dessa myndigheter behöver flytta tillbaka till landsbygden som de genom åren har lämnat. Framför allt eftersom befolkningsunderlaget återigen växer i nästan alla rikets kommuner. Och det behöver komma tillbaka smartare. Mer digitala. Och tillsammans. De behöver inte längre egna kontor, de kan ha ett och samma. Prismedvetet men därmed också bättre service till de lokala medborgarna. Och de behöver samarbeta med kommunen. Gärna alla under samma tak.

Sveriges små företag skapar jobben. Nu och i framtiden. Med goda förutsättningar, modiga ledare och goda beslut kommer företagen skapa jobben även på landsbygden. Det tror jag på. Det vet jag. Och då är det dagliga flyget från Lycksele fullt.

 

 

 

Artikel skriven av:

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson- Chef för opinion och analys på Företagarna