Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

SFI kan vara en stor tillgång

De senaste dagarna har jag funderat lite extra över Svenska för invandrare (även kallad SFI). Kommunerna har nu nåtts av de flyktingar som kom till Sverige under hösten 2015. Det innebär ett högt tryck att hantera stora volymer. Regeringen skjutit till extra medel i nästa års budget för olika kombinationslösningar av yrkesutbildningar och SFI – i syfte att underlätta för integration och jobbmatchning.

För cirka 15 år sedan kunde ersättningen till en leverantör ligga runt 60-80 kr/tim per elev. En statssekreterare berättade stolt för mig att SFI-ersättningen i Stockholm låg runt 115 kr/tim per elev i mitten på 90-talet. Det var länge sedan ersättningen låg på den nivån!

Idag är det vanligt med ersättningar runt 40-45 kr/tim och det finns exempel på kommuner som betalar 24 kr/tim. För att klara lönekostnaden för en behörig SFI-lärare krävs då klasstorlekar som är orimligt stora, något som förstås påverkar både kvalitén på svenskundervisningen och integrationen.

Jag är väldigt besviken över den utveckling som vuxenutbildningen och SFI-ersättningen har haft de senaste åren. Det har varit mycket fokus på lägsta pris och väldigt lite (troligen obefintligt) fokus på kvalitet och jobbresultat. Som skattebetalare och leverantör tycker jag utvecklingen är sorglig.

Om politikerna vågade se SFI som en investering istället för en kostnad hade språkundervisningen kunnat vara ett viktigt integrationsverktyg. Det är synd att inte kommunerna tar den chansen nu när regeringen har gett dem extra pengar för just detta ändamål.

 

 

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.