Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Dags för modiga politiker som törs reformera SFI

Dagarna före jul besökte jag och kommunalrådet Oliver Rosengren (m) AlphaCE:s SFI-enhet i Växjö, en liten skola med få elever i varje klass.

Kommunalrådet ställde frågor till eleverna. Han fick höra om bussen som ofta struntar i att stanna vid en äldre kvinnas busshållplats, vilket innebar att hon kom flera timmar försent till lektionerna. Han fick också ta del av glädjen de kände över sin duktiga SFI-lärare, som till skillnad från lärarna i hemlandet varken hotade eller slog sina elever. Oliver tog nogsamt anteckningar och ställde intresserat följdfrågor för att förstå deras situation.

Mycket snack och lite verkstad

Jag har träffat många kommunalråd och riksdagspolitiker som säger sig vilja förbättra integrationen. Allt för många är tyvärr mest intresserade av att få med sig exempel som de kan använda i talarstolen eller också vill de ta en gruppbild till sin Facebook-sida. Men ska vi få en fungerande integration duger det inte med vackra tal eller bilder i sociala medier. Det krävs konkreta åtgärder och fokus på resultat – som att få bussen att stanna på busshållplatsen, att underlätta för inträde på arbetsmarknaden eller att säkerställa att det finns fungerande SFI.

Det sistnämnda är tyvärr en sorglig historia. Många politiker använder SFI som ett slagträ i den politiska debatten. Vänsterorienterade politiker vill ha allt i egenregi (vilket ofta inte går eftersom volymerna kan variera så snabbt och stort). Högerorienterade politiker vill ha så många SFI-leverantörer som möjligt (gärna så billigt som möjligt) vilket innebär att kvalitén urvattnas. Blir det majoritetsskifte i en kommun så svänger hela systemet – från egenregi till privata aktörer eller tvärtom. Byter kommunen majoritet efter fyra år? Ja, då svänger systemet igen.

Mycket galenskap inom SFI

Idag läste jag på Twitter att Eductus fått nytt förtroende att bedriva SFI i Halmstad. De lade ner sin verksamhet sommaren 2018, ett halvår senare ska de alltså bygga upp den igen. Jag skulle kunna ge fler exempel. Att privata företag får montera ner fungerande verksamheter är en del i vår vardag, men för lärare och lever är detta bedrövligt. För integrationen också.

Dessutom köper många kommuner insatser som inte stämmer överens med Skolverkets regelverk, vilket kanske inte är så konstigt. Den upphandlare som köper snöröjning ena dagen och SFI nästa blir helt enkelt inte bäst på de lagar och regler som gäller. Att som leverantör försöka påverka tjänstemän och fritidspolitiker om att de ”köpt” eller ”vill köpa” felaktigheter är tyvärr inte alltid så lätt.

Olika rapporteringssystem och rapporteringsrutiner gör det dessutom omöjligt att följa upp resultaten. Stockholms norra kommuner har enats om en gemensam upphandling, men trots ett gemensamt angreppssätt har AlphaCE nio (9!) olika elevrapporteringsverktyg, då olika kommuner köpt in olika system för just elevrapporteringen.

Ja, ni fattar kanske frustrationen hos den lärare som ska försöka rapportera in en klass med 20 elever i 9 olika system…

Dags att reformera SFI

Det finns all anledning att göra om SFI-systemet så att det blir en nationell SFI-peng;

  • Det skulle underlätta för de SFI-elever som flyttar från ort till ort, vilket är väldigt vanligt i synnerhet för asylsökande. Idag får de ofta börja om varje gång de flyttar.
  • Det skulle underlätta för forskare och politiker som vill utvärdera resultat och effekten av våra investerade skattepengar.
  • Det skulle underlätta för oss privata aktörer att bibehålla duktiga lärare och ge oss möjlighet att vidareutveckla läromedel och tekniska lösningar.

Men framförallt skulle det underlätta för integrationen. Jag är nämligen övertygad om att SFI då skulle få en naturligare koppling till jobb och arbetsmarknad, eftersom jobb oftast är det bästa sättet att skapa motivation och lärande för vuxna. Skulle vi privata aktörer ha möjligheten att kombinera SFI med jobbfixarresultat är jag övertygad om att vi skulle ha en helt annan situation i Sverige än vi har idag.

Nu behövs politiker som vågar

Oliver Rosengren är visserligen ett kommunalråd med fokus på Växjös bästa, men han är också en initierad arbetsmarknadspolitiker som brinner integration och en fungerande arbetsmarknad. Jag är därför övertygad om att han tillhör gruppen politiker som är beredd att ta klivet till nationell SFI-peng, gärna med en koppling till jobbresultat och arbetsmarknad. Moderaterna tycks luta åt någon sådan lösning, Centerpartiet och Liberalerna likaså. Dessutom var faktiskt Miljöpartiet ute tidigt i den här frågan. Så faktum är att det borde finnas en politisk enighet i Riksdagen här.

Frågan är bara vem eller vilka som törs gå i bräschen här… Det skulle inte förvåna mig om Oliver Rosengren är en av dem. Han tillhör nämligen inte dem som kommer till våra enheter för att ta bilder. Han ställer frågor.

Bilden till bloggen, den tog jag!

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.