Småföretagarbloggen
Arbetsmarknad

Klart som korvspad att det blir valkampanj

Tidigare i år efterlyste jag ett svar på frågan om vilken ledarredaktion som främst drev idédebatten när det gäller företagarfrågor. All heder till Idagoras Henrik Sundbom som snabbt erbjöd sig att ta reda på just det. Under Almedalsveckan kunde därför undertecknad tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder hylla de tre redaktioner med störst genomslag när det gäller Företagande och Näringsliv, Östersunds-Posten, Dalarnas Tidningar och Kristianstadsbladet, samt kröna de förstnämnda  till Årets redaktion.

En lärdom av arbetet är också att vi som ser företagarpolitiska frågor som viktiga, jätteviktiga till och med, själva måste engagera oss mer i att sprida texter. Vi måste bidra till att det opinionsbildande arbetet tar mer utrymme. Det är många som slåss för ”sina” frågor.  Det är därför det är viktigt att lyfta sammanhanget. Varför det är avgörande för hela Sveriges utveckling hur det går för småföretagen.

Fyra av fem jobb brukar vi på Företagarna prata om. Med det menar vi att det är du och ditt företag som skapar de nya jobben. Även under lite tyngre perioder, när ekonomin inte snurrar på som vanligt, har det visat sig att de mindre företagen står emot bättre. Ja, det finns siffror som visar att ni till och med fortsätter anställa. Och det faktum att småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner är också viktigt. Att de anställda som grupp bidrar mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer på arbetsmarknaden. De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Därmed är de även livsviktiga för utvecklingen vad gäller välfärd och kommunal service.

Även företagare som inte anställer är oerhört viktiga för Sverige. De som representerar de minsta men samtidigt de flesta – 74 procent av alla företag i Sverige är soloföretag utan anställda. I snitt bidrar soloföretagarna med 12 procent av de kommunala skatteintäkterna. I Västra Götaland innebär det fler än 800 miljoner skolluncher…!

Det är mindre än ett år till valet. Inom organisationen börjar vi samla oss för att bedriva valkampanj, med en slags start på torsdag då närings- och innovationsminister Mikael Damberg intervjuas i en livesändning som 35 lokalföreningar över hela Sverige kommer att arrangera ett frukostmöte omkring. Det är klart som korvspad att vi valkampanjar. Varför? Företagsklimatet behöver förbättras, inte minst för att inte soloföretagare ska hamna i kläm. För när politikerna, oavsett kulör, diskuterar företagarfrågor och näringspolitik tenderar de att se de stora företagen framför sig. Lösningarna på problemen är lösningarna på storföretagens problem.

Så kan vi inte ha det. Engagera er. Få politiker att förstå er verklighet. Börja med att skicka in dina frågor till minister Damberg på torsdag på live@foretagarna.se

Så ses vi på barrikaderna för ett bättre företagarpolitiskt klimat.