Småföretagarbloggen
3:12

Så de är förvånade! Jag är förvånad att de är förvånade!

Magdalena Andersson presenterade förra veckan en sänkt bolagsskatt med tio procent, det vill säga från 22 till 20 procent. Vi välkomnar givetvis sänkningen, men vi på Företagarna kritiserade ändå utspelet från finansministern. Och möttes av en stor förvåning från regeringens representanter. Både i media och i direktkontakter undrades det om varför vi inte var positiva till en bolagsskattesänkning.  Vi är positiva, men det hela måste ses i ljuset av några andra saker.

Bolagsskatten är den mest utsatta skatten i ett globalt konkurrensperspektiv. När andra länder sänker bolagsskatten blir det frestande för större företag att överväga en förflyttning av huvudkontoret utomlands. Andra mindre snabbväxande företag med få anknytningar till Sverige, kan göra det nästan omedelbart. Så när andra länder sänker bolagsskatten så måste Sverige göra detsamma. En sänkning av bolagsskatten är bra, men också absolut nödvändig. Sannolikt kommer det vara ett race ner till noll procent. Detta lämnar ett hål i statens budget. Ett hål som måste fyllas.

Nej, Magdalena, vi har inte glömt 3:12. En hand ger och en annan tar. Regeringen jobbar ju samtidigt på ett förslag att höja en annan skatt, entreprenörskatten, den ska enligt förslaget höjas med 25 procent, det vill säga från 20 till 25 procent. Jag behöver inte vara speciellt cyniskt för att se ett obehagligt samband här:

Mindre företag, vars vinst regleras av 3:12, är inte lika flyttbara. Ofta har ägaren och hens familj en stark anknytning till sin geografiska hemvist. Familj, skola och hus gör att företagaren stannar på sin ort. Det vill säga: Den cyniska uträkningen blir att mindre företag blir en bättre och säkrare skattebas för regeringen i framtiden. Och vips har man skapat ännu ett hinder för att små företag ska växa sig starka, större och anställa fler.

Jag kan förstås inte veta om detta är en strategi från regeringen. Men det är ändå en konsekvens. Och vilket är egentligen värst: Cynism eller okunnighet?

Artikel skriven av:

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson- Chef för opinion och analys på Företagarna