Småföretagarbloggen
3:12

Styrelsemöte med Svenskt näringsliv

I våras blev jag invald i styrelsen för Svenskt näringsliv och i två dagar har jag umgåtts med några av Sveriges mest tongivande vd:ar. Igår hade vi en workshop kring vad vi vill med verksamheten och hur vi ser på näringslivets roll i framtiden.

Jag hamnade i en grupp som skulle prata om ”integration”. Ganska snabbt landade vi i frågor som:

  • Vilket land vill vi att våra barn och barnbarn ska växa upp i?
  • Hur skapar vi ett välkomnande arbetsliv som inkluderar alla?
  • Hur kan näringslivet bli den starka kraften för ett hållbart samhälle som tar hänsyn till miljö, utanförskap och andra viktiga samhällsfrågor?

Bilden som växte fram i samtalet bekräftade den erfarenhet som mina kollegor vittnar om i sin vardag, nämligen att de flesta arbetsgivare vill ta ett stort samhällsansvar. Det finns gott om chefer som är beredda att rekrytera från utsatta grupper eller bistå med kompetens när viktiga samhällsfrågor ska hanteras. Vi företagare får ofta stå med hundhuvudet när tuffa beslut ska fattas som t.ex. en nedläggning på en ort. Beslut som för den enskilda individen eller orten kan innebära en katastrof, men som på sikt är ett nödvändigt alexanderhugg. Som en vd uttryckte det:
”Det är otacksamt att fatta svåra beslut, men om vi överlever och kan fortsätta att skapa arbetstillfällen skapar vi skatteintäkter som finansierar skola, vård och omsorg.”

Om varumärken som Ikea, Ica, JM, Ericsson, ABB, SCA, AstraZeneca, Sandvik och Axfood kraftsamlar i en och samma riktning är det en enorm tillgång för Sverige. Jag är medlem i Svenskt näringsliv för att jag måste. AlphaCE behöver hjälp såväl med juridik som branschfrågor. Dessutom måste alla anställda ha kollektivavtal. Men jag ser även vad näringslivet kan göra för att hjälpa till med samhällets stora utmaningar, i synnerhet om vi kraftsamlar. Trots att vi är ett litet land finns det ovanligt många stora och internationellt framgångsrika företag med koppling till Sverige. Tänk vilken tillgång.

Min pappa var arbetarsonen som i vuxen ålder tog en promenad för att lugna ned sig när SAF hade fått säga sitt i TV-rutan. Trots det är jag numera stolt styrelseledamot i just denna församling. Pappa gjorde sina val utifrån sin situation och sina erfarenheter. Jag gör mina val utifrån en ny omvärld och utifrån mina erfarenheter. Socialdemokraterna såg under 1900-talet vikten av ett stabilt näringsliv. Den fanns en paroll inom arbetarrörelsen som då och då dök upp i mitt barndomshem “Det som är bra för Volvo är bra för Sverige”. Det är dags för socialdemokraterna att formulera om det till ”Det som är bra för svenskt näringsliv är bra för Sverige”.

Så här kommer en uppmaning till alla våra politiker oavsett kulör: Det finns en enorm ansvarskänsla bland Sveriges företag – se till att förvalta det väl. Använd oss och ge oss förutsättningar att lyfta Sverige in i en framtid som inkluderande alla och som står för en hållbar miljö. Vi är redo. Vi räds inte ansvaret eller utmaningen. Är ni redo att ge oss förutsättningar?

För i så fall ropa inte ”vinster i välfärden” utan fråga istället hur det kommer sig att man lyckas producera ett överskott för samma peng som där offentliga verksamheter gör ett underskott. Be oss berätta varför personalen har lägre sjukfrånvaro i privata välfärdsföretag än i landstingsdrivna och se det som en tillgång istället för ett hot.

De viktiga frågorna i samhället är inte flygskatten, 3:12-reglerna eller krav på vinstbegräsning. Sverige har betydligt större utmaningar än så och det finns starka varumärken, erfarna företagsledare och drivna entreprenörer som är beredda att axla den utmaningen. Sverige behöver Svenskt näringsliv, nu mer än någonsin tidigare!

Jag hoppas att politikerna kommer att ta vår utsträckta hand.

Artikel skriven av:

Maria Mattsson Mähl

Har varit vd i snart 20 år. Första VD-jobbet var i IT-branschen i slutet på 90-talet. De senaste 10 åren har jag jobbat med utbildning och matchning. För 5 år sedan startade vi AlphaCE som finns på drygt 50 orter i Sverige. Drömmen är att bli en internationell aktör.