Småföretagarbloggen
Entreprenörskap

Någon bryter lagen. Du betalar

Det finns alltid de som fuskar. Eller till och med bryter lagar. Och gör livet lite svårare och dyrare för oss andra. Som tur är så bor vi i ett land där nivån av brott och korruption är förhållandevis låg.

Fusk förekommer förstås också i affärslivet. Dålig moral eller desperation kommer alltid göra att några rötägg kommer att tänja (eller rentav korsa) gränserna för vad som är tillåtet. Och därmed sätta konkurrensen ur spel. De kan genom sitt handlande erbjuda billigare priser och tvingar därmed ut seriösa företagare från marknaden.

Explosiv kombination

Det är staten, det vill säga politikerna och myndigheternas roll att förhindra att detta sker. Ibland fungerar detta bra men ofta är just denna kombination av myndighet och politiker en explosivt farlig kombination för företagare. Nämligen:

  1. Politiker vill synas vara handlingskraftiga. Framför allt om det rör en fråga som engagerar många medborgare. Eller en högljudd andel av medborgarna. Det kan därför till och med ibland ligga i deras intresse att hjälpa till att demonisera en hel samhällsgrupp som kan göras till syndabockar.
  2. Staten vill helst inte betala mer än den behöver för att stävja problemet. Om det inte finns pengar för kontroll och/eller polisiär verksamhet så är det lättare att uppfinna fler regler och införa högre grad av självkontroll.

Som ni säkert redan förstår adderar dessa två krafter ner i resultatet att företagare får betala i form av fler regler som hen måste efterfölja. Och utföra sin egen kontroll som de ska rapportera in till myndigheter. En rapportering som dessutom myndigheterna sällan följer upp.

Det fungerar inte

Som grädde på moset: Det fungerar nästan aldrig. De skumma elementen kommer förstås inte att följa dessa nya regler heller. De arbetar vidare som vanligt eller hittar ett nytt sätt att låta bli att betala och rapportera. Hela deras affärsidé är ju trots allt att kringgå lagen. Du som däremot följer reglerna får betala desto mer, antingen i avgifter eller mer sannolikt i mer administration.  Företagarna i vår egen enkät säger att de ägnar EN hel dag i veckan åt arbetsuppgifter som staten har ålagt dem. Så medan fuskarna fuskar så administrerar företagarna.

Toppen av ett isberg

På Företagarna försöker vi stoppa nya onödiga regler innan de blir verklighet. I utredningar, i remisser, i möten. Men det skummar bara ytan och hanterar bara toppen av det isberget av en evig regelbyggarmonstermaskin. För att bryta denna cirkel av ökade regelbörda så måste vi grunden bryta det konstigt automatiserade misstänkliggörandet av företagande från politiker och myndigheter.

Här får vi hjälpas åt. Företagare är jobbskapare och företagare är välfärdsbyggare. Det är ett budskap som vi alla får hjälpas åt att sprida. Jag är i fast förhoppning att en vacker dag så kommer detta sitta i ryggmärgen även på den mest hårdnackade regelälskande tjänstemän på den mest kontrollerande av Sveriges myndigheter.

Bilden: På arbetsmiljöområdet finns det 72 föreskrifter och drygt 2000 regler för en företagare att ta hänsyn till.

Artikel skriven av:

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson- Chef för opinion och analys på Företagarna