Småföretagarbloggen
Ekonomi

Ägarskiften – tid för omtag!

En del av den erbarmliga 3:12-utredningen (SOU 2016:75) som trots allt hade varit vettig att gå vidare med handlade om att skattemässigt underlätta ägarskiften i företag. Att kunna lämna vidare ägandet av sitt företag när man nått ålderns höst, till en familjemedlem eller någon annan man litar på, är väldigt viktigt för många företagare. Både ekonomiska och känslomässiga aspekter är av betydelse. Äldre företagare är mer nöjda med sin livskvalitet än jämnåriga som är anställda eller som lämnat arbetslivet. Att behöva avsluta sin företagarkarriär med att lägga ned företaget, när man i själva verket ville lämna vidare ägandet, kan minska många av dessas livskvalitet.

Faktum är att de ursprungliga direktiven till utredningen, från våren 2014, handlade om just hur ägarskiften skulle kunna underlättas (direktiven breddades sedermera av S-MP-regeringen till att innefatta en generell översyn av 3:12-reglerna).

Vart tredje företag riskerar nedläggning

Vi konstaterade i en rapport ifjol att drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nära 200 000 företag om även soloföretagarna räknas med, kommer att byta ägare inom den kommande femårsperioden. Var tredje företagare som står inför ägarskifte bedömer det mest sannolika vara att deras företag läggs ned (se diagrammet ovan).

Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och generationsskiften är därför en avgörande fråga för många svenska företags framgång under kommande år. I 3:12-utredningen konstateras att ”skattereglerna inte är neutrala i förhållande till de olika handlingsalternativ som det innebär att överlåta till en närstående respektive till en extern förvärvare” (s. 332), med mindre fördelaktig behandling av överlåtelse till närstående.

Var och en kan förstå att det är bättre för alla parter att ett ägarlett företag kan överföras till nya intresserade ägare än att det läggs ner. Företagaren själv, de anställda, kunder, leverantörer och staten har alla ett intresse av att företag som kan överleva gör det. Att skatta sönder ägarskiften är dålig politik.

Omtag och reformer

Därför bör det tas ett omtag på ägarskiftesfrågan. Uppenbarligen var det möjligt att ge direktiv till en avgränsad utredning om denna fråga. Att 3:12-utredningen landade så fel och slutligen hamnade i papperskorgen, betyder inte att problemet med hinder för välfungerande ägarskiften inte kan bedömas på nytt. I Dagens Industri i förra veckan diskuterades detta, och det framkommer med stor tydlighet att det var politisk-taktiska skäl som gjorde att förbättringar av ägarskiftesskattereglerna inte kunde genomföras separat från de försämringar för entreprenörer som samma utredning föreslog.

Att Centerpartiet har lyft frågan i sin budgetmotion för 2018 är välkommet. Fler partier bör ansluta sig. Senare i höst kommer vi på Företagarna också att utkomma med en ny rapport om frågan.

Självklart bör man ha respekt för att skattereglerna för fåmansföretag är ett krångligt område, och därmed knepigt att göra förändringar inom. Men det är inte företagen och entreprenörerna som har önskat detta krångel. Det är dags för omtag och reformer!