Småföretagarbloggen
Hektisk vecka på finansen
Ekonomi

Hektisk skattevecka – vi granskar förslagen

Det har varit bråda dagar på Finansdepartementet. För att hinna få ut propositioner för behandling i tid innan valet har ett stort antal förslag lagts fram den gångna veckan, varav ett flertal innebär betydelsefulla skatteförändringar. För smidig åtkomst listar jag dem här med länkar, även till Företagarnas remissvar och kommentarer.

  • Den största pucken är tveklöst lagrådsremissen om nya bolagsskatteregler, som har bearbetats sedan den ursprungliga promemorian i somras. Förslaget innebär ett antal förändringar, bland annat sänkt bolagsskatt till 20,6% (från 2021) och begränsade möjligheter till avdrag för ränteutgifter för en del bolag. Läs lagrådsremissen, Företagarnas kommentar och vår inlaga från november.
  • En kritiserad skattehöjning är den s.k. vårdskatten, där privata sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar ska förmånsbeskattas. Det leder till högre kostnader för företag och anställda, sämre rehabilitering, längre vårdköer och försämrad produktivitet i företag. Propositionen här, en undersökning om företagares användning av sjukvårdsförsäkring från ifjol, kommentar från Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg, vårt remissyttrande.
  • Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift, som Företagarna avstyrkte på principiella grunder. Proposition här, vårt remissyttrande här.
  • Genom förslaget om skattetillägg vid rättelse på eget initiativ kommer möjligheterna att rätta fel i tidigare inlämnade deklarationer utan att påföras skattetillägg att inskränkas. Vi menar att dagens system tycks fungera väl och att inga tydliga skäl till värdet av en skärpning av reglerna har redovisats. Proposition här, Företagarnas remissyttrande här.
  • Inom kort väntas också lagrådsremiss om ändringar i beräkningsreglerna för skattetillägg, som väntas skärpa skattetilläggen. Företagarna är kritiska till den föreslagna utformningen. Dagens Industri har skrivit om förslaget – här Företagarnas remissyttrande.

Därutöver har några förslag presenterats som Företagarna inte har tagit ställning till:

  • Införande av skatt på e-cigaretter och nikotinhaltiga produkter som inte innehåller tobak: proposition.
  • Godkännande av multilateral konvention för att införa åtgärder på skatteområdet hänförliga till BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) från OECD, som har till syfte att begränsa och kontrollera multinationella koncerners interna disponering av överskott och förluster av skatteskäl: proposition.

Ett par andra större skatterelaterade förslag från veckan bör också nämnas:

Sammantaget finns det inte mycket att glädja sig åt av veckans skörd av politiska förslag ur företagarperspektiv. Ovanstående förslag ska också läggas till tidigare förslag om försämrade 3:12-regler, sänkningar av ROT- och RUT-avdragen, förslag om exitskatt, antydningar om återinförd förmögenhetsskatt, och mycket mera. Företagarnas vd Günther Mårder har sammanfattat det väl i intervjuer i Dagens Opinion och Dagens Industri nyligen: bilden framträder av en alltmer företagarfientlig regering.