Småföretagarbloggen
Almedalen

Sommarens skattesnack

Sommaren innebär sol, bad och glass – och för många företagare deadline för inlämning av årsredovisning (samt, tyvärr, inte så mycket chans till semester). Skatter är kanske ändå inte det man tänker mest på under sommaren. Därför kan det vara läge för en recap av skattedebatten de senaste månaderna.

I början av juli lade Vänsterpartiet och Liberalerna fram sina respektive skatteförslag. Dessa två partier är överens om ytterst lite i skattepolitiken; höjda miljö- och klimatskatter är ett undantag. Liberalerna lägger relativt betydande vikt vid sänkta skatter för företag och företagare: sänkt bolagsskatt och optionsbeskattning, utökad låg expertskatt, sänkt skatt för forskningsintensiva företag, skattefritt sparande på investeringssparkonto och skattebefrielse för ”små, enkla jobb i delningsekonomin” nämns i Liberalernas artikel. Moderaterna lade under senvåren och sommaren fram förslag om nya jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer.

Under Almedalsveckan i Visby i början av juli diskuterades skatter på ett antal arrangemang.

Företagarna anordnade tillsammans med Entreprenörskapsforum ett seminarium där skattepolitikens inriktning för innovation och entreprenörskap utreddes. Undertecknad inledde med att diskutera de ramar som den skattepolitiska debatten måste förhålla sig till: politikområdets internationalisering (särskilt genom OECD och EU:s ökade påverkan), huruvida skattesystemet ska eftersträva ”neutralitet” eller premiera till exempel företagande, och om det är bättre med en stor skattereform eller gradvisa förändringar.

Det var också läge att lyfta fram några konkreta skattefrågor:

  • 3:12-reglerna – en ny översyn vore välkommet, med mer företagarvänliga direktiv än den förra och med målet att skala ner regelverket.
  • Optionsbeskattning – de nya kvalificerade personaloptionerna, ett av denna regerings få företagarvänliga förslag, visade sig omöjliga att tillämpa. Nu väntar alla på Skatteverkets (gravt försenade) vägledande ställningstagande. Nästa regering skulle kunna ta ett omtag och göra reglerna bredare, enklare och mer attraktiva.
  • Kostnad att anställa – fyra av fem jobb skapas i småföretag och höga arbetsgivaravgifter är ett av de främsta hindren för dessa att anställa. Utöka ”växa-stödet” och minska den renodlade skattedelen av arbetsgivaravgiften (allmänna löneavgiften).
  • Incitament för privata företagsinvesteringar – det framgångsrika investeringssparkontot bör utökas, investeraravdraget likaså, och villkoren för gräsrotsfinansiering förbättras.
  • Innovation box – lägre beskattning av företags inkomster från immateriella tillgångar. Sådana system finns i många europeiska länder (kallas ibland patent box – ”box” av att det handlar om en särskild ruta på deklarationsblanketten). Skatteexperten Torsten Fensby skriver i senaste numret av Skattenytt (7-8/2018) att Sverige kan gå miste om investeringar och skatteintäkter utan ett sådant system: ”Sverige är ett av de mest forskningsintensiva länderna i världen eftersom den svenska industristrukturen är centrerad runt högteknologibranscher. Likväl är sannolikheten stor att inkomster från svenskt-utvecklade IP-tillgångar i huvudsak deklareras i utländska patentbox-regimer.”

Några andra som anordnade skatteseminarier under Almedalsveckan var Svenskt Näringsliv, LO, LRF, Centerpartiet, SNS och Pwc. De sistnämnda samlade en panel med representanter från alla riksdagspartier för en grundlig genomgång av aktuella skattepolitiska spörsmål (läs mer här). Under panelsamtalet bekräftade allianspartierna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna alla att de är beredda att genomföra förslaget om avskaffad skattediskriminering vid ägarskiften av företag till närstående – ett glädjande besked för Företagarna, då det är en fråga vi har arbetat intensivt med.

I kommande nummer av Företagaren finns en mer ingående genomgång av partiernas förslag på skatteområdet som rör företagande. Håll utkik!