Småföretagarbloggen

företrädaransvar

Entreprenörskap
Företrädaransvaret kan riskera att knäcka företagare.

Vågar man sätta sig i styrelsen?