Småföretagarbloggen
Arg kvinna håller i ipad
Arbetsmarknad

Myten om obegränsade vinstuttag

Idag är det tydligt att valrörelsen i full gång. Socialdemokraterna och SSU sprider en kampanj i sociala medier mot vinster och näringsliv, som helt saknar förankring i verkligheten.

Den bild som sprids av S och SSU om företagare är verklighetsfrånvänd. Det sprider falsk information och slår hårt mot alla de företagare som gör ett hårt jobb och en otroligt värdefull insats för Sverige.

 

Göder misstro mot företagare

Jag undrar om S själva har tänkt igenom vilka effekter denna typ av utspel har för de som tar till sig av denna retorik och samtidigt har en svag ställning på arbetsmarknaden, eller lever i arbetslöshet. Med denna företagarfientliga retorik skapas felriktad misstro och ökar gapet mellan företagare och löntagare.

Dock är inte är retoriken det största problemet, utan den bakomliggande synen på vår verklighet som den blottar.

Företagare skapar arbetstillfällen runt om i hela landet och småföretagen står för de största skatteintäkterna i 217 av 290 kommuner. Vem som helst kan förstå vikten av det värde företagen tillför, de ger en väsentlig insats till vår gemensamma välfärd.

Det är inte enbart genom skatteintäkter och jobbskapande som företagen har en positiv påverkan på Sverige. Företagare är problemlösare och drivande i innovation och ser till att driva utvecklingen framåt.

 

Hög tid att förändra attityden

Tanken om ”obegränsat vinstuttag” är en myt. Alla fungerande, livskraftiga och hållbara företag måste grundas på en fungerande verksamhet. Den eventuella vinst som finns att ta ut är överskottet som kan finnas kvar efter att alla löner och skatter är betalade, alla investeringar och all verksamhetsutveckling är genomförd och man levererat en produkt eller tjänst som de som använder den är nöjda med. Är dessa inte nöjda kommer de att välja en annan leverantör.

Attityden mot företagare behöver förbättras. Med en retorik som S och SSU använder är det tydligt att man inte har förstått vad en företagare är. Att man inte förstått vilka drivkrafter och vilket engagemang det finns bakom företagandet.

Många företagare drivs av att se anställda utvecklas. Att bidra till vår gemensamma välfärd tycker många är givande – inte minst de företagare som är verksamma inom vård, skola och omsorg. Det är kunskap borde ge S och SSU en mer nyanserad bild av företagare och deras drivkrafter.

Artikel skriven av:

Hanna Cederqvist

Hanna Cederqvist är Företagarnas expert inom kompetensförsörjning och har skrivit rapporterna om Jobbskaparna och Det är attityden, dumbom. Hon föreläser om företagens kompetensbehov och utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Hanna arbetar med opinionsbildning, utredningar, projektledning och är engagerad i flera andra företagarpolitiska frågor.