Småföretagarbloggen
Val

Lokal företagarpolitik på Företagarnas valturné

Den 7 och 8 maj var det äntligen dags för Företagarnas #valbussen att rulla runt i Gävleborg. Två dagar i Gävle och Bollnäs då politiker och företagare och en och annan tjänsteman lärde känna varandra bättre. Tillsammans kunde de diskutera faktiska problem som företagare i respektive ort möter i sin vardag.

Båda valturné-dagarna avslutades med fartfyllda Maktkamper, där lokala politiska toppar fick visa var de och deras parti står när det kommer till offentlig upphandling, regelkrångel, kompetensförsörjning, vinster i välfärden med mera.

Brist på dialog i Gävle

I Gävle gick ett av studiebesöken till Martinssons Transport AB. Verksamheten är förlagd intill en vattentäkt och måste nu flytta enligt kommunen. Men i sina försök att hitta en lösning har företaget varken erbjudits en plats att omlokalisera till, eller blivit hörda under försöken att inleda en dialog om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att vattentäkten inte skulle ta skada vid en eventuell olycka. Det har bidragit till en känsla av frustration.

Gymkonkurrens i Bollnäs

I Bollnäs besökte politiker och företagare bland annat Karma Träningscenter där ägarna Anna Hed och Henrik Heed initierade en diskussion om konkurrens mellan privata och kommunala träningsanläggningar och gym. Att en kommun KAN bedriva gymverksamhet i folkhälsans namn – betyder det att den bör driva gym och konkurrera med bland annat lägre priser mot det privata näringslivet?

Partierna pitchar live

Maktkamperna både i Gävle och Bollnäs avrundades med att politikerna fick en minut vardera att beskriva varför just deras parti har en politik som ska få företagsklimatet i kommunen att blomstra. Dessa pitchar livesändes och finns på Företagarna Gävleföreningen och Företagarna Bollnäs Facebooksidor. Väl värt att titta på för den som har möjlighet att rösta i dessa kommuner. För löften om att det ska göras översyn av vilka delar av kommunen som kan konkurrensutsättas, eller politiker som lovar mer byggklar mark, är sånt vi ska hålla koll på. Både för att det är högst rimliga saker för en politiker att stå för – men också så att vi, både i egenskap av medborgare och som engagerade i Företagarna, kan följa upp hur det gick med de här löftena efter valet den 9 september.

Det är ju nämligen en sak att säga en sak, en annan sak att faktiskt göra det.