Småföretagarbloggen
Företagande

Stå upp för företagarväljarna, Annie Lööf

Insatserna i spelet om regeringsbildningen ökar för var dag som går. Klart är att Socialdemokraterna vill bryta upp Alliansen och bilda regering med hjälp av Centerpartiet. Samtidigt tycks Alliansen ha svårt att hålla ihop, till stor del beroende på skillnader i inställning till stöd från Sverigedemokraterna. En del anser att Centerpartiet bör lämna Alliansen för ett regeringssamarbete vänsterut, något som sannolikt skulle innebära stora politiska lappkast, inte minst i näringspolitiken.

Centerpartiet har i valrörelsen mer än något annat parti profilerat sig som ett företagarparti. Stödet bland företagarväljare är också stort – 12 procent röstade på Centerpartiet, enligt SVT:s vallokalsundersökning – liksom för Alliansens politik i stort (52 procent av företagarväljarna). Centerpartiet är det riksdagsparti som tydligast ägnar uppmärksamhet åt förbättrade villkor för småföretag och företagare.

Detta står i bjärt kontrast till Socialdemokraternas politik den senaste mandatperioden. I valrörelsen föreslogs inga gynnsamma skatteförändringar för företag. Entreprenörsskatten (försämringar i 3:12-reglerna) och exitskatten kan komma att lyftas igen samtidigt som företagare återkommande utmålas som fifflare. En S-regering med stöd av Vänsterpartiet måste dessutom beakta företagarfientliga skatteförslag som höjda ägarskatter, återinförd arvs- och gåvoskatt samt höjd bolagsskatt.

Modernisera arbetsrätten

Centerpartiet har även lockat företagsväljare med löften om en moderniserad arbetsrätt där de bland annat vill göra om LAS och öka möjligheterna att säga upp personer på grund av personliga skäl. Socialdemokraterna har hittills satt sig emot alla sådana förslag och vill i stället avskaffa nuvarande regler om allmän visstid och inskränka möjligheterna till tidsbegränsade anställningar. Vänsterpartiet vill även ta bort det undantag som finns i LAS för mindre företag.

Centerpartiet driver, tillsammans med övriga allianspartier, en linje som värnar små- och nyföretagande i välfärdssektorn, och som kräver konkurrensneutrala prövningssystem som omfattar både privata aktörer och offentlig sektor. Med nationella kvalitetskrav och förstärkta sanktioner – både för offentligt och privat utförd välfärd. Centerpartiet har sagt nej till ökade krav på tillstånd och ledningsprövning för privata aktörer, och vill se en likvärdig prövning för offentliga verksamheter parat med garantier för att tillståndskraven inte ska hindra etablering av nya aktörer.

Värna små- och nyföretagande i välfärdssektorn

Socialdemokraterna har efter välfärdsuppgörelsen med Vänsterpartiet en agenda påtagligt skulle begränsa möjligheterna till privat företagande och motarbeta konkurrensneutrala villkor i välfärdssektorn. Socialdemokraterna står bakom det hårt kritiserade lagförslaget om vinstbegränsning à la Reepalu inom omsorg och skola samt utredningsuppdrag om att stoppa utdelningar för företag inom vården. De vill se ytterligare tillståndskrav och ledningsprövning för privata aktörer, men motsätter sig liknande prövning för offentlig sektor. Även på detta område står Socialdemokraterna och Centerpartiet i direkt motsatsställning.

Regelbördan måste minska

I Alliansen är Centerpartiet framträdande vad gäller ambitionen om en minskad regelbörda för företag. Socialdemokraterna har under mandatperioden haft tillfälle att genomföra regelförenklingar för småföretag, men regelbördan har istället ökat. Enligt en SKOP-undersökning har andelen företagare som anser att det blivit krångligare ökat från 15 procent år 2014 till 29 procent 2018. En stor majoritet av företagarna, 74 procent, har inget eller litet förtroende för regeringens arbete med regelförbättring.

Sverige har idag drygt en miljon företag och ca 500 000 företagare. Det motsvarar ungefär 10 procent av alla sysselsatta i Sverige. Företagare är ingen homogen grupp. De är mammor, utlandsfödda, hästintresserade, välbemedlade och ibland kroniskt sjuka – just så olika som människor är i stort. Trots att det finns mycket som skiljer företagare åt finns det flera gemensamma nämnare bland väljargruppen. En av de viktigaste är att man vill se en politik som förbättrar, inte försvårar, för företagare.

För att leva upp till sina löften och ambitioner på detta område hoppas vi att Centerpartiet står upp för den företagarpolitik man gick till val på.